מנהל הפגישות קופא בעת גישה להגדרות שמע המחשב או בדיקת שמע לרמקול/מיקרופון

מנהל הפגישות קופא בעת הגישה להגדרות שמע המחשב או בדיקת שמע לרמקול/מיקרופון.

מערכת שולחן העבודה DELL קופאת בעת הצטרפות ל - VoIP או גישה לבדיקת רמקול/מיקרופון.

תוכנת הפגישה ננעלת לאחר הצטרפות למפגש VoIP.

סיבה: בעיה
זו עלולה להתרחש אם מנהלי התקן השמע במחשב שלך מיושנים.

פתרון:

צור קשר עם ספק המערכת שלך לקבלת סיוע בעדכון נהגי אודיו. אם הנהגים שסופקו על ידי ספק המערכת אינם פותרים את הבעיה, הורד והתקן את הנהגים האחרונים מאתר האינטרנט של יצרני כרטיסי הקול.

הערה: התמיכה הטכנית של Webex אינה יכולה לספק סיוע בהשגת מנהלי התקן קול מתאימים עבור המחשב שלך.

האם המאמר הועיל לך?