Koji su minimalni zahtevi za Slido na Cisco Webex sastancima?

Koji su minimalni zahtevi za Slido na Cisco Webex sastancima?

Sa kojim Webex verzijama su kompatibilne za Slido u Cisco Webex sastancima?

Minimalni zahtevi za Slido na Cisco Webex sastancima:

  • Cisco Webex sastanci verzija 41.6 ili novija
  • Microsoft Edge WebView2 za Windows korisnike i za domaćine i za učesnike
  • Operativni sistem:
    • Organizator: Windows i Mac
    • Učesnici: Windows, Mac, iOS, Android i Webex Web App
  • Administrator mora da omogući Slido za org u kontrolnom čvorištu
  • Uobičajene lokacije identiteta povezane sa kontrolnim čvorištem (CH) ili kojima upravlja CH
Poznati problemi i ograničenja

Da li je ovaj članak bio koristan?