Webex za vodič za Cisco BroadWorks rešenja
Webex za vodič za Cisco BroadWorks rešenja

Za PDF verziju:

23. март 2023.
Pripremite okruženje

Ime Webex za Cisco BroadWorks vodič za rešenja ima za administratore na nivou partnera. Vodič opisuje kako se Webex poštituje i primenjuje za Cisco BroadWorks.

Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (aplikacija Webex) da bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatima. Kliknite na jednu od dole navedenih veza za prikaz dokumenta u izabranom formatu (Vodič za rešenja poslednji put ažuriran 17. marta 2023):

23. март 2023.
Primena Webexa za BroadWorks

Ime Webex za Cisco BroadWorks vodič za rešenja ima za administratore na nivou partnera. Vodič opisuje kako se Webex poštituje i primenjuje za Cisco BroadWorks.

Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (aplikacija Webex) da bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatima. Kliknite na jednu od dole navedenih veza za prikaz dokumenta u izabranom formatu (Vodič za rešenja poslednji put ažuriran 17. marta 2023):

23. март 2023.
Upravljanje Webex-om za BroadWorks

Ime Webex za Cisco BroadWorks vodič za rešenja ima za administratore na nivou partnera. Vodič opisuje kako se Webex poštituje i primenjuje za Cisco BroadWorks.

Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (aplikacija Webex) da bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatima. Kliknite na jednu od dole navedenih veza za prikaz dokumenta u izabranom formatu (Vodič za rešenja poslednji put ažuriran 17. marta 2023):

23. март 2023.
Webex za broadWorks referencu

Ime Webex za Cisco BroadWorks vodič za rešenja ima za administratore na nivou partnera. Vodič opisuje kako se Webex poštituje i primenjuje za Cisco BroadWorks.

Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (aplikacija Webex) da bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatima. Kliknite na jednu od dole navedenih veza za prikaz dokumenta u izabranom formatu (Vodič za rešenja poslednji put ažuriran 17. marta 2023):

23. март 2023.
Aneks

Ime Webex za Cisco BroadWorks vodič za rešenja ima za administratore na nivou partnera. Vodič opisuje kako se Webex poštituje i primenjuje za Cisco BroadWorks.

Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (aplikacija Webex) da bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatima. Kliknite na jednu od dole navedenih veza za prikaz dokumenta u izabranom formatu (Vodič za rešenja poslednji put ažuriran 17. marta 2023):

Da li je ovaj članak bio koristan?
Webex za vodič za Cisco BroadWorks rešenja