Primeri Cisco razvijene botove koji se koriste.

Botovi u Webex aplikaciji

Botovi mogu da pomognu u proširenju mogućnosti aplikacije Webex uključili aplikaciju treće strane. Možete da dodate botove u Webex aplikacije i direktno komunicirate sa aplikacijom treće strane iz prostora. Kada dodate bot u prostor, možete da pošaljete help poruku boti i odgovor uključuje komande koje bot podržava.

Možete dodati bota bilo kom tipu prostora; dodajte bot u svoj prostor projekta sa drugim osobama i direktno komunicirajte sa aplikacijom treće strane iz vašeg prostora. A možete i da kreirate prostor samo sa vama i botom za interakciju sa aplikacijom treće strane.

Webex App Hub sadrži katalog botova i aplikacija koje Cisco programeri i nezavisni programeri.

Kartice u Webex aplikaciji

Botovi prikazju informacije u Webex aplikaciji na različite načine. Bot kartice olakšavaju korisnicima direktno interakciju sa odgovorom bota na komandu. Možete da izaberete iz padajućih menija, koristite dugmad, pa čak i da koristite tekstualna polja za ažuriranje i prikupljanje informacija.

Pogledajte dugmad i kartice za svoje Webex aplikacije.


 

Prijavite sve probleme na boti sa karticama za devsupport@webex.com.

Možete dodati Jira cloud bot u Webex aplikaciju.


 

Vaš Jira administrator prvo mora da ovlasti aplikaciju Webex da pristupi vašoj instanci Jira oblaka da biste mogli da počnete da povezujete Jira nalog i koristite bot za upravljanje obaveštenjima, kreiranje problema i pregled detalja o problemu.

Ako koristite Jira server, pogledajte Jira server bot za Webex.

Kada je vaš nalog povezan, možete direktno da obavljate interakciju sa Jira projektom u prostoru, da upravljate obaveštenjima, kreirate probleme, ažurirate probleme ili pregledate detalje o problemu.

1

Idite u prostore i odaberite prostor za dodavanje Jira bota.


 

Takođe možete da kreirate novi prostor samo pomoću Jira bot.

2

Odaberite osobe, kliknite na "Dodaj osobe", a zatim unesite ime Jira bot: jiracloud.bot@webex.bot.

3

Unesite help i pošaljite poruku.

4

Kliknite na "Poveži Jira nalog " i dodajte svoj Jira informacije o nalogu.

Kada je vaš Jira nalog povezan, u prostoru sa bot, unesite help i pošaljite poruku.

Možete da kreirate nova obaveštenja ili da upravljate postojećim obaveštenjima za radnje u aplikaciji Jira i dobićete obaveštenja u Webex aplikaciji.

1

U prostor sa Jira bot, unesite help i pošaljite poruku.

2

Kliknite na Upravljaj obaveštenjima i izaberite tip obaveštenja ili uredite postojeće obaveštenje.


 

Možete i da unesete @Jira Manage i pošaljite poruku da biste upravljali obaveštenjima.

3

Unesite ime za obaveštenje, odaberite svoje ovlašćenje, konfigurišite poruku obaveštenja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete da kreirate problem u aplikaciji Jira direktno iz vašeg prostora.

1

U prostor sa Jira bot, unesite help i pošaljite poruku.

2

Kliknite na Kreiraj problem.


 

Možete i da unesete @Jira Create i pošaljite poruku da biste kreirali problem.

3

Unesite informacije za problem i kliknite na "Kreiraj problem".

Postojeći problem sa aplikacijom Jira možete da ažurirate iz Webex aplikacije.

1

U prostor sa Jira bot, unesite help i pošaljite poruku.

2

Kliknite na "Ažuriraj problem".


 

Možete i da unesete @Jira Update i pošaljite poruku da biste ažurirali problem.

3

Unesite ID problema ili rezime problema, a zatim kliknite na "Pretraži probleme".

4

Izaberite problem, unesite ažuriranja, a zatim kliknite na "Ažuriraj problem".

Možete da pregledate detalje problema sa aplikacijom Jira u prostoru Webex aplikacije.

1

U prostor sa Jira bot, unesite help i pošaljite poruku.

2

Kliknite na " Preuzmi detalje".


 

Možete i da unesete @Jira get i pošaljite poruku da biste dobili detalje o problemu.

3

Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Nedavno ažurirano
  • Određeni problem
4

Izaberite projekat i kliknite na "Preuzmi probleme".