Hur hämtar jag loggar i Webex Meetings-appen för Android?

Hur hämtar jag loggar i Webex Meetings-appen för Android?

Hur skickar jag en problemrapport från Meetings-appen för Android?

Hur skickar jag en problemrapport i Webex Meetings-appen för Android?

Webex Meetings för Android omfattar ett loggningsverktyg för insamling av felsökningsinformation från appen.

För att hjälpa till med felsökning i Webex Meetings-appen kan användare ha ett avancerat alternativ för att aktivera loggning till SD-kortet, så att loggarna kan extraheras för avancerad felsökning.

Så här skickar du en problemrapport från din Android-enhet manuellt:

 1. Klicka på menyikonen överst till höger.

  Menyn ”Inställningar” visas.
   
 2. Tryck på Inställningar. 
 3. Klicka på Hjälp.

  Bild tillagd av användare

  Meddelandet Kopieringen har slutförts bör visas när loggarna har kopierats.


  Loggarna sparas i enhetens katalog /sdcard/Webex/ i formatet .WBT. Skicka loggarna till supportagenten via e-post tillsammans med följande information:
 • Notera den exakta tidpunkten då du hämtade loggarna.
 • Uppge information om vad du gjorde när felet inträffade, plus stegen för att återskapa problemet.
 • Mötesnummer, mötesämne osv.
 • Eventuellt felnummer.

Så här skickar du en problemrapport från din Android-enhet manuellt:

 1. Klicka på menyikonen överst till höger.
Menyn ”Inställningar” visas.
 1. Tryck på Inställningar.
 2. Tryck på Hjälp.
 3. Tryck på Rapportera problem.
Bild tillagd av användare
 1. Välj e-postprogrammet eller klicka på standardappen för e-post.
Bild tillagd av användare
 
 1. Ett utkast till ett e-postmeddelande visas där mottagaren är ifylld. Ange en detaljerad beskrivning av problemet, inklusive steg för att återskapa det och exakt tidpunkt då problemet inträffade.
 2. För att skicka loggarna trycker du på Skicka.
Du får ett svar till din e-postadress där vi tackar dig för att du skickade loggarna. E-postmeddelandet innehåller länkar till vanliga frågor och hjälp för att kontakta Webex Support.

Obs:
 • Från och med Cisco Webex Meetings v9.12 är rapportproblemfilen i formatet .ZIP, vilket förenklar problemrapporteringen för slutanvändare och reducerar de data som förs över via nätverket.
 • Från och med Cisco Webex Meetings v9.1 fyller appen automatiskt i e-postadressen när man skickar loggar till teknisk support.  Den tidigare versionen av Cisco Webex Meetings-appen fyllde inte i e-postadresserna automatiskt utan användarna fick skriva in informationen manuellt.
 • Ett program från tredje part skickar nu loggningsinformation och fyller automatiskt i felloggarna.

Så här skickar du en problemrapport när du upplever tekniska problem i appen:

 • Om ett programfel upptäcks visas en felmeddelanderuta. Tryck på Rapportera för att skicka loggen till servern:

Var den här artikeln användbar?