Jag kan inte starta hybridmöten i mötesrum för samarbete (CMR).

Jag kan inte starta hybridmöten i mötesrum för samarbete (CMR).

Jag får felmeddelandet "Kan inte starta mötet" när jag försöker starta ett CMR Hybrid-möte.

Jag kan inte komma åt mina tidigare schemalagda CMR Hybrid-möten.

Obs! CMR-molnet har bytt namn till mötes Centers video konferenser. Vissa länkar och text kan fortfarande referera till CMR Cloud, men information bör fortfarande gälla för tjänsten som bytt namn.

Orsak:
Den troliga orsaken till detta problem är att sessionstypen för CMR Hybrid har inaktiverats för ditt konto i webbplatsadministrationen.

Lösning: Om dina värdar har möten schemalagda för CMR Hybrid och du övergår några av dem till Meeting Center-videokonferenser rekommenderar vi att du låter
båda mötestyperna vara aktiverade. Om CMR Hybrid-mötestypen "Meeting Center TelePresence" inaktiveras kommer värdar som tidigare har schemalagt CMR Hybrid-möten att misslyckas när de försöker starta dem. Det enda sättet att undvika detta är att inte inaktivera denna mötestyp eller återaktivera om inaktiveringen redan har ägt rum. Den här inställningen finns under värdens konto i Webbplatsadministration

Obs! CMR Hybrid blir EoS den 28 februari 2021. Efter 28/2 2021 kommer CMR Hybrid-tjänsten att fortsätta till april 2021 (EOL) och därefter kommer CMR Hybrid-kunder att automatiskt migreras till den senaste versionen av CMR Cloud.

Var den här artikeln användbar?