Vi har endast stöd för den senaste versionen av Webex-appen, och om du har några problem ska du se till att du har uppgraderat till den senaste versionen innan du kontaktar supporten.

För den senaste versionen, se Versionsinformation.

Du kan söka efter uppdateringar själv, i stället för att vänta på nästa schemalagda uppdatering.

1

Klicka på Hjälp och sedan på Sök efter uppdateringar.


 

Du kan även klicka på din profilbildoch välja Hjälp > Om > Sök efter uppdateringar.

2

När det finns en uppdatering klickar du på Hämta uppdatering för att hämta uppdateringen.

När uppdateringen är klar väljer du:

  • Starta omnu—för att installera den nya versionen.

  • Jag gör det senare – föratt installera uppdateringen senare.

    Du ser uppdateringsikonen på navigationspanelen och Uppdateraklar i Hjälp-menyn för att meddela dig om att uppdateringen väntar.

Om det inte finns någon uppdatering visas ett popup-meddelande där du meddelas att du är uppdaterad och vilken version du använder.


 

När du inte har kontrollerat efter en uppdatering, men ser uppdateringsikonen, har du en schemalagd uppdatering som väntar på dig.

Om du använder en äldre version av appen kommer du att få en uppmaning om att uppgradera.

Om du inte har din iPhone eller iPad inställd på att automatiskt hämta dina appar (Inställningar > Automatiska hämtningar > -appar), måste du kontrollera appbutiken för den senaste versionen.

Tryck på Uppdateringar i App Store. Om det inte finns något uppdateringsalternativ uppdateras appen.

1

I Play Store knackardu på och sedan på Mina appar.

2

Hitta Webex-appen och tryck på Uppdatera.

  • Om det inte finns något uppdateringsalternativ uppdateras appen.

  • Om skärmen Öppna app visas återgår du till uppdateringslistan och knackar på Uppdatera igen.

När du loggar in använder du den senaste versionen avWebex-appen.

Om du har öppnat webbvisningen för Webex-appen en stund uppdaterar du webbläsarfliken för att uppdatera vyn.