Licensrapportering

Använd den dedikerade användarrapport för att förstå licensanvändningen och kontrollera om licenserna används för en viss region.

Mer information om alla roller i Cisco Webex Control Hub finns i Tilldela roller i Control Hub.

Visa information om licensanvändning

Så här visar du licensanvändningsinformationen:

 1. Logga in för att Cisco Webex Control Hub dina kunduppgifter på https://admin.webex.com/login.

 2. Klicka på Konto i det vänstra navigeringsfältet under Hantering och klicka sedan på Prenumerationer längst upp till höger för att visa prenumerationssammanfattningen för Dedikerad instans som är associerad med prenumerations-ID:t på Cisco Webex Control Hub.

  Du kan se licensanvändning i alla prenumerationer.  Multi-Tenant representerar licensanvändningsinformationen för webex-samtal

  Dedikerad instans, representerar licensanvändningsinformationen för dedikerad instans

 3. Klicka på Visa användningsinformation om dedikerad instans föratt visa uppgifter om dedikerad instans per kluster för den region av prenumeranter som är associerade.  Dedikerad instansanvändning av kluster visar information om licensanvändning för region, server, professionell licensanvändning, licensanvändning för gemensamt område och talvy efter kluster.


  Talvyn visas endast om du har prenumererat på licenser för röstvy.

 4. Klicka på Ok för att gå tillbaka till sammanfattningssidan för prenumerationen.

Visa information om prenumeration

Så här visar du prenumerationssammanfattningen:

 1. Logga in på Cisco Webex partnerhubb med hjälp av partneradministratörens inloggning på https://admin.webex.com/login.

 2. Klicka på Kunder och markerakunden.

  Om du vill se prenumerationsinformationen om kunden utan att öppna kundportalen går du till panelen Visa kund och klickar på Prenumerationer och klickar sedan på Webex Calling.  Du kan se den totala användningen av samtalslicensen för kunden.

 3. Klicka på Visa kund för att startaorganisationsinformationen. 4. Från den Webex Control Hub klickar du på Konto i den vänstra navigeringsfältet under Hantering och sedan Prenumerationer längst upp till höger för att visa prenumerationssammanfattningen dedikerade instans som är associerad med prenumerationen. 5. Klicka på Visa användningsinformation om dedikerad instans för att visa uppgifter om dedikerad instans per kluster för den region av prenumeranter som är associerade.  Dedikerad instansanvändning av kluster visar information om licensanvändning för region, server, professionell licensanvändning, licensanvändning för gemensamt område och talvy efter kluster.


  Talvyn visas endast om du har prenumererat på licenser för röstvy.

 6. Klicka på Ok för att gå tillbaka till sammanfattningssidan för prenumerationen.

Dedikerad användningsinformation om instans

Du kan även se användningsinformation om dedikerad instans på samtalssidan.

Aktiveringsstatus för den dedikerade instanstjänsten kan visas under tjänster, > Dedikerad instans > status.
Talvyn visas endast om du har prenumererat på licenser för röstvy.

Användningen enligt region visar regionen som har konfigurerats för licensanvändning.

Tabell 1. Inaktivera användningsinformation för instans

Termer

Definition

Region Representerar datacentret för dedikerad instans där programklustret Dedicate Instance har installerats.
Server Servern som används för klusterkonfigurationen av Dedicate Instance.
Professionell Den fullständiga nivån för anställda och entreprenörer som använder flera kommunikationsenheter, inklusive Teams, som en del av sin arbetsuppgift. Den här nivån inkluderar röstbrevlåda.
Gemensamt område En slutpunkt som inte är kopplad till någon användare, inklusive analoga enheter, konferensrum, har associerats med och vanliga enheter förbrukar licenserna för det gemensamma området.

Rumsystem

Alla TP-registreringar (telepresence-slutpunkter) till dedikerade instanser kommer att visas under Webex-enheter.

Röstvy

Röstmeddelandevyn i Cisco konverterar röstmeddelanden till text och levererar textversionen av röstmeddelandet till din e-postinkorg, vilket gör att du kan läsa dina röstmeddelanden och vidta omedelbara åtgärder. Detta ger det antal röstvylicenser som förbrukas.

Se datablad för mer information om Talvisa datablad.