Konfigurationen och användningen av den här funktionen beror på att de olika enheterna har olika funktioner. Din enhet är i en av följande kategorier:

 • Fullständig USB-C-support : Skriv bord, skriv bords-Pro, skriv bords mini-, skriv bords nav, styrelse Pro, codec EQ och rums List

 • Begränsat USB-C-stöd : rums Kit Mini

 • Inget USB-C-stöd : codec plus, codec Pro, rums kit, rums 55, rums 70, och rum 70 G2 enkel och dubbel

Enheter i den här kategorin har en USB-C-anslutning och du kan dela innehåll från en bärbar dator till enheten på USB-C-anslutningen. Skriv bords navet kan användas för att 720p video när den används som en avancerad webb kamera. de andra enheterna stödjer upp till 1080p video i det här läget.

Anslut din bärbara dator och välj inmatnings källor


Anslut den bärbara datorn till enheten med en USB-C-kabel.

 1. (Valfritt, och bara för enheter med touch Controller) Tryck på Ring upp på bärbar dator på Touch Controller, så får du hjälp med att göra härnäst. Om du hoppar över det här steget öppnas samtalet från den bärbara appen automatiskt på enheten när du väljer enheten som kamera källa i steg 3.

 2. Anslut din bärbara dator till enhetens USB-C-uttag.

  För Skriv bords nav ansluter du till USB-C-uttaget med den blå markeringen. Kameran och skärmen är anslutna till enheten på vanligt sätt.

 3. öppna din appen med möte i din bärbara dator och välj den Webex enheten som källa för kamera, mikrofon och kontroll högtalar.

Nu är du redo att ringa eller ansluta till ett möte från din dator.

Beteende inom samtal

Du kan alltid stänga av mikrofonerna från appen för den bärbara datorn. Om du kan stänga av ljudet från enheten beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Enhets-och ljud indikations indikatorer synkroniseras inte. Mer information finns i avsnittet för administratören .

Enheten är i läget stör ej när du befinner dig i ett video möte från din dator. Du kommer inte att få några andra inkommande samtal till din enhet i det här läget. Enheten är inte i läget stör ej i möten med enbart ljud.

Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrunds brus och optimera ljud kvaliteten, från enhetens användar gränssnitt. Kamerans ljus indikator aktive ras när kameran används. Appen för den bärbara datorn styr resten, inklusive att koppla bort samtalet.

För administratören

 • Stänga av ljudet från enheten: personer kan alltid stänga av sina mikrofoner från appen för den bärbara datorn. En administratör kan bestämma om andra ska tillåtas att stänga av från enheten (inklusive en touch Controller eller mikrofon som är ansluten till enheten). Ställ in ljud > mikrofoner > UsbPassthrough > MuteButton -konfigurationen på:

  • Inaktiv : personer kan bara stänga av ljudet på den bärbara datorn (standard beteende för Skriv bords serien)

  • Aktiv : personer kan stänga av både från enheten och appen för bärbar dator (standard beteende för andra produkter)

  Eftersom enhets-och mötes indikatorer för program varan inte synkroniseras finns det dock några biverkningar om du tillåter avstängning från enheten:

  • Om personer av sig själv kommer från appen för den bärbara datorn ändras inte mikrofon lamporna för enheten till den tysta färgen.

  • Om de andra deltagarna på enheten inte får ett meddelande om att de inte är avstängda.

  • Om personerna har glömt att välja enheten som mikrofon källa för appen för den bärbara datorn kommer appen att använda mikrofonerna på bärbara datorer. I sådana fall kan mikrofon lamporna för enheten vara röda (ljud av) medan ljudet inte är avstängt.

Enheten i den här kategorin har en USB-C-anslutning, men du kan inte dela innehåll från en bärbar dator till enheten på USB-C-anslutningen. Om du vill stödja delning av innehåll måste du också ansluta en HDMI-kabel. Enheten stöder upp till 1080p video när den används som en avancerad webb kamera.

Anslut din bärbara dator och välj inmatnings källor


Anslut den bärbara datorn till enheten med en USB-C och en HDMI-kabel.

 1. Anslut din bärbara dator till enhetens USB-C-uttag.

 2. Anslut presentations kabeln från enhetens HDMI in på din dator.

 3. Öppna appen med möte i din bärbara dator och välj enheten som källa för kamera, mikrofon och kontroll högtalar.

  Enheten visas som två kontroll högtalar-alternativ: en är HDMI anslutning, den andra är USB-C-anslutningen.

Nu är du redo att ringa eller ansluta till ett möte från din dator.

Beteende inom samtal

Du kan alltid stänga av mikrofonerna från appen för den bärbara datorn. Om du kan stänga av ljudet från enheten beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Enhets-och ljud indikations indikatorer synkroniseras inte. Mer information finns i avsnittet för administratören .

Enheten störs alltid när du befinner dig i ett möte från din dator. Därför kommer du inte att få några andra inkommande samtal till din enhet.

Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrunds brus och optimera ljud kvaliteten, från enhetens användar gränssnitt. Kamerans ljus indikator aktive ras när kameran används. Appen för den bärbara datorn styr resten, inklusive att koppla bort samtalet.

För administratören

 • Stänga av ljudet från enheten: som standard kan personer stänga av sina mikrofoner både från Mötes appen och från enheten. I båda fallen skickas inget ljud till de andra deltagarna. Eftersom enhets-och mötes indikatorer för program varan inte synkroniseras finns det dock några sido effekter:

  • Om personer av sig själv kommer från appen för den bärbara datorn ändras inte mikrofon lamporna för enheten till den tysta färgen.

  • Om de andra deltagarna på enheten inte får ett meddelande om att de inte är avstängda.

  • Om personerna har glömt att välja enheten som mikrofon källa för appen för den bärbara datorn kommer appen att använda mikrofonerna på bärbara datorer. I sådana fall kan mikrofon lamporna för enheten vara röda (ljud av) medan ljudet inte är avstängt.

  Ställ in den här konfigurationen på inaktiv för att inaktivera avstängningen från enheten, ljud > mikrofoner > UsbPassthrough > MuteButton.

 • Samtals tjänst registrering: du behöver inte registrera enheten i en samtals tjänst (moln eller lokalt) för att kunna använda den för att ringa till en bärbar dator. Om du hoppar över registreringen vid första tids inställningen kan du gå tillbaka och registrera enheten med Cisco senare. Gå till inställningar och välj enhets aktivering.

  Som standard får du hela användar gränssnittet om enheten har registrerats i en samtals tjänst. Om enheten inte har registrerats anpassas användar gränssnittet därefter. Använd följande konfiguration om du vill ändra beteendet, UserInterface > WebcamOnlyMode.

Enheterna i den här kategorin har ingen USB-C-anslutning, så en HDMI-till-USB-omvandlare måste kopplas till en av enhetens HDMI-utgångar. Anslut både en USB-och en HDMI-kabel till den bärbara datorn.

Rums 55 dual, rums-70 dual, room 70 Panorama och rums Panorama har ingen tillgänglig HDMI-utgång, så dessa enheter har inte stöd för funktionen.

Anslut din bärbara dator och välj inmatnings källor


Anslut den bärbara datorn till HDMI-to-USB-omvandlare med en USB-kabel och till enheten med en HDMI-kabel.

 1. Tryck på samtal från en dator i enhetens användar gränssnitt för att öppna samtalet från den bärbara datorns app.

 2. Anslut din bärbara dator till USB-uttaget för HDMI till USB-omvandlare.

 3. Anslut presentations kabeln från enhetens HDMI in på din dator.

 4. Öppna ditt möte i din bärbara dator och välj en HDMI-till-USB-konverterare som källa för kamera och mikrofon. Välj enhet som källa för kontroll högtalar.

  Obs! Om du inte väljer en HDMI-till-USB-omvandlare som mikrofon källa använder programmet möte i stället mikrofonen till den bärbara datorn. I det här fallet har ljud avstängnings knapparna på enheten eller externa mikrofoner ingen effekt.

Nu är du redo att ringa eller ansluta till ett möte från din dator.

Avsluta samtalet

 1. Avsluta mötet på din dator.

 2. Tryck också på Koppla från på enheten för att stänga samtalet från den bärbara datorns app.

  Om du inte stänger samtalet från en bärbar dator -app återgår enheten inte till normalt läge. Enheten är kvar i läget stör ej, men det går inte att ta emot några samtal, utan kommer inte in i vänte läge och den får inga program uppgraderingar.

Beteende inom samtal

Du kan alltid stänga av mikrofonerna från appen för den bärbara datorn. Om du kan stänga av ljudet från enheten och externa mikrofoner beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Enhets-och ljud indikations indikatorer synkroniseras inte. Mer information finns i avsnittet om avdelningen för administratör och installations programmet .

Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrunds brus och optimera ljud kvaliteten, från enhetens användar gränssnitt. Kamerans ljus indikator aktive ras när kameran används. Appen för den bärbara datorn styr resten.

Enheten störs alltid om samtalet från den bärbara datorns app är aktivt på enheten, även om det minimeras. Därför kommer du inte att få några inkommande samtal till din enhet när du är i möte på den bärbara datorn.

För administratören och installations programmet

 • lägg till en hdmi-till-usb-konverterare: anslut en hdmi till usb-omvandlare (kallas även för inspelnings enhet ) till en av enhetens HDMI-utgångar (se illustration). Vi har testat och rekommenderar Inogeni 4KX-PLUS-omvandlare. Du kan använda andra.

 • Kamera, skärmar och annan kring utrustning: om enheten inte har en integrerad kamera eller skärm kan du ansluta den till enheten som vanligt (gula pilar). Lägg även till Touch Controller och annan kring utrustning som vanligt.

 • aktivera funktionen: ställ in den här konfigurationen på True , Video > utflöde > HDMI > Passthrough > tillåtna. Det lägger till ett samtal från dator knappen på användar gränssnittet. Funktionen kräver att enheten kör Room 11 UI-upplevelsen.

 • Stänga av ljudet från enheten eller externa mikrofoner: som standard kan personer stänga av sina mikrofoner både från Mötes appen och från enheten och externa mikrofoner. I båda fallen skickas inget ljud till de andra deltagarna (förutsatt att HDMI-till-USB-omvandlare är mikrofon källa). Eftersom enhets-och mötes indikatorer för program varan inte synkroniseras finns det dock några sido effekter:

  • Om personer av sig själv kommer från appen för den bärbara datorn ändras mikrofon lamporna för enheten och de externa mikrotelefonerna inte till ljud av.

  • Om någon ringer av sig själv från enheten eller externa mikrofoner kommer de andra deltagarna i samtalet inte att få ett meddelande om att de är avstängda.

  • Om folk har glömt att välja en HDMI-till-USB-omvandlare som mikrofon källa, kan de hitta sig själva i en situation där mikrofon lamporna för enheten och externa mikrofoner är röda (ljud av), medan ljudet inte är avstängt. Det beror på att Mötes appen använder mikrofonerna på bärbara datorer.

  Ställ in den här konfigurationen på inaktiv för att inaktivera avstängningen från enheten och dess externa mikrofoner, ljud > mikrofoner > HdmiPassthrough > MuteButton.

 • ange HDMI utdata för HDMI-till-usb-omvandlare: som standard är enheten inställd på att använda HDMI-utdata med det högsta numret för HDMI-till-usb-omvandlare. Använd den här konfigurationen om du vill ändra till en annan HDMI-utgång, Video > utdata > HDMI > Passthrough > OutputConnector. Om så är fallet kontrollerar du att bildskärms rollerna är korrekta, Video > utdata > anslutning [n] > MonitorRole .

 • Ange antal bildskärmar: om du har en HDMI till USB-omvandlare med extern ström källa och inte har någon skärm ansluten till den kan du manuellt ange hur många skärmar enheten har med den här konfigurationen, video > bildskärmar. En avvikelse ger layout problem när de ansluter till möten från själva enheten.

 • Välj om du vill stänga samtalet från en laptop-app automatiskt: som standard stängs samtalet från den bärbara appen automatiskt efter 120 minuter. Använd dessa konfigurationer för att ändra standard beteendet:

  • Video > utdata > HDMI > Passthrough > automatisk > aktive rad : sant (stäng automatiskt)/ falskt (fortsätt öppna tills du är stängd manuellt).

  • Video > utdata > HDMI > Passthrough > automatisk > fördröjning : antal minuter innan de stängs.

 • Avancerade ljud inställningar för codec Pro och rum 70 G2: vi rekommenderar att du behåller ljud > utdata > ConnectorSetup -konfiguration på Auto. Om din rums inställning kräver att den är manuell ska du använda ljud konsolen (rekommenderas) eller API kommandon för att ställa in mikrofon genom strömning manuellt.