Inställningen och användningen av den här funktionen varierar eftersom de olika enheterna har olika funktioner. Enheten tillhör någon av följande kategorier:

 • Fullt USB-C-stöd: Skrivbord, Desk Pro, Desk Mini, Board Pro, Board Pro G2, Room Kit EQ, Room Kit EQX, Room Bar, Room Bar Pro

 • Begränsat USB-C-stöd: Room Kit Mini

 • Inget USB-C-stöd: Codec Plus, Codec Pro, Room Kit, Room 55, Room 70 Single och Room 70 G2 Single och Dual

Enheter i den här kategorin har en USB-C-kontakt och du kan dela innehåll från en bärbar dator till enheten på USB-C-anslutningen. Desk Hub stöder upp till 720p video när den används som en avancerad webbkamera; De andra enheterna stöder upp till 1080p-video i det här läget.

Anslut din bärbara dator och välj inmatningskällor


Anslut den bärbara datorn till enheten med en USB-C-kabel.

 1. (Valfritt och endast för enheter med pekkontroll) Tryck på Ring från bärbar dator på pekkontrollen så får du hjälp med vad du ska göra härnäst. Om du hoppar över det här steget öppnas appen Ring från bärbar dator automatiskt på enheten när du väljer enheten som kamerakälla i steg 3.

 2. Anslut din bärbara dator till enhetens USB-C-uttag.

 3. Öppna din bärbara mötesapp och välj enheten som källa för kamera, mikrofon och högtalare.

  Nu är du redo att ringa eller delta i ett möte från din bärbara dator.


Om ingen skärm är ansluten till rumsfältet eller om rumsbarens videoingång Connector 2 PresentationSelection är inställd på Manuell, kan inte ljudet från den bärbara datorn höras genom rumsbarens högtalare om du väljer rumsfältet som högtalarutgång. Detta beror på att den bärbara datorns ljud, levererat via USB-C, är integrerat i DisplayPort Alt-Mode-videoutgången. Det innebär att ljudet spelas upp via rumsfältets högtalare när skärmen på den bärbara datorn delas på rumsfältets anslutna skärm. Se till att en HDMI skärm är ansluten till rumsfältet och dela skärmen på den bärbara datorn innan du ansluter till mötet i appen för den bärbara datorn.

Beteende under samtal

Du kan alltid stänga av mikrofonerna från mötesappen för bärbara datorer. Om du kan stänga av ljudet från enheten beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Indikatorerna för att stänga av ljudet på enheten och den bärbara datorn är inte synkroniserade. Mer information finns i avsnittet För administratören .

Enheten är i Stör ej-läge när du är i ett videomöte från din bärbara dator. Du kommer inte att ta emot några andra inkommande samtal till din enhet när du är i det här läget. Enheten är inte i Stör ej-läge i möten med enbart ljud.

Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrundsljud och optimera ljudkvaliteten från enhetens användargränssnitt. Kamerans lampa lyser när kameran används. Mötesappen för bärbara datorer styr resten, inklusive frånkoppling av samtalet.

För administratören

 • Stäng av ljudet från enheten: Människor kan alltid stänga av mikrofonerna från mötesappen för bärbara datorer. En administratör kan bestämma om personer även ska ha rätt att stänga av ljudet från enheten (inklusive en pekkontroll eller mikrofoner som är anslutna till enheten). Ställ in konfigurationen för ljud > mikrofoner > UsbPassthrough > MuteButton till:

  • Inaktiv: Personer kan bara stänga av ljudet från mötesappen för bärbara datorer (standardbeteende för skrivbordsserier)

  • Aktiv: Personer kan stänga av ljudet från både enheten och mötesappen för bärbara datorer (standardbeteende för andra produkter)

  Men eftersom enhetens och mötesappens tystnadsindikatorer inte synkroniseras finns det några biverkningar om du tillåter avstängning från enheten:

  • Om personer stänger av ljudet från mötesappen förden bärbara datorn ändras inte enhetens mikrofonlampor till ljudavstängningsfärgen.

  • Om personer stänger av ljudet från enheten får de andra deltagarna i samtalet inget meddelande om att ljudet är avstängt.

  • Om människor glömmer att välja enheten som mikrofonkälla för den bärbara mötesappen kommer appen att använda de bärbara mikrofonerna. I ett sådant fall kan enhetens mikrofonlampor vara röda (tyst färg) medan ljudet inte är avstängt.

Enheten i den här kategorin har en USB-C-kontakt, men du kan inte dela innehåll från en bärbar dator till enheten på USB-C-anslutningen. För att stödja innehållsdelning måste du också ansluta en HDMI kabel. Enheten stöder upp till 1080p video när den används som en avancerad webbkamera.

Anslut din bärbara dator och välj inmatningskällor


Anslut den bärbara datorn till enheten med en USB-C och en HDMI-kabel.

 1. Anslut din bärbara dator till enhetens USB-C-uttag.

 2. Anslut presentationskabeln från enhetens HDMI ingång till den bärbara datorn.

 3. Öppna din bärbara mötesapp och välj enheten som källa för kamera, mikrofon och högtalare.

  Enheten visas som två högtalaralternativ: en är den HDMI anslutningen, den andra är USB-C-anslutningen.

Nu är du redo att ringa eller delta i ett möte från din bärbara dator.

Beteende under samtal

Du kan alltid stänga av mikrofonerna från mötesappen för bärbara datorer. Om du kan stänga av ljudet från enheten beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Indikatorerna för att stänga av ljudet på enheten och den bärbara datorn är inte synkroniserade. Mer information finns i avsnittet För administratören .

Enheten är alltid i Stör ej-läge när du är i ett möte från din bärbara dator. Därför får du inga andra inkommande samtal till din enhet.

Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrundsljud och optimera ljudkvaliteten från enhetens användargränssnitt. Kamerans lampa lyser när kameran används. Mötesappen för bärbara datorer styr resten, inklusive frånkoppling av samtalet.

För administratören

 • Stäng av ljudet från enheten: Som standard kan personer stänga av ljudet på sina mikrofoner både från mötesappen och från enheten. I båda fallen skickas inget ljud till de andra deltagarna. Men eftersom enhetens och mötesappens tystnadsindikatorer inte synkroniseras finns det några biverkningar:

  • Om personer stänger av ljudet från mötesappen förden bärbara datorn ändras inte enhetens mikrofonlampor till ljudavstängningsfärgen.

  • Om personer stänger av ljudet från enheten får de andra deltagarna i samtalet inget meddelande om att ljudet är avstängt.

  • Om människor glömmer att välja enheten som mikrofonkälla för den bärbara mötesappen kommer appen att använda de bärbara mikrofonerna. I ett sådant fall kan enhetens mikrofonlampor vara röda (tyst färg) medan ljudet inte är avstängt.

  Ställ in den här konfigurationen på Inaktiv för att inaktivera avstängning från enheten, Ljud > mikrofoner > UsbPassthrough > MuteButton.

 • Registrering av samtalstjänst: Du behöver inte registrera enheten till en samtalstjänst (moln eller lokalt) bara för att använda den för samtal till bärbara datorer. Om du hoppar över registreringen vid den första konfigurationen kan du gå tillbaka och registrera enheten hos Cisco senare. Gå till Inställningar och välj Enhetsaktivering.

  Som standard får du det fullständiga användargränssnittet om enheten är registrerad för en samtalstjänst. Om enheten inte är registrerad anpassas användargränssnittet därefter. Använd följande konfiguration om du vill ändra beteendet,UserInterface > WebcamOnlyMode.

Enheterna i den här kategorin har ingen USB-C-kontakt, så en HDMI-till-USB-omvandlare måste anslutas till en av enhetens HDMI utgångar. Anslut både en USB- och en HDMI kabel till den bärbara datorn.

Den här funktionen är inte tillgänglig ombord 55/55S/70/70S/85S, Room 55 Dual, Room 70 Dual, Room 70 Panorama och Room Panorama eftersom de inte har en tillgänglig HDMI utgång.

Anslut din bärbara dator och välj inmatningskällor


Anslut den bärbara datorn till HDMI-till-USB-omvandlaren med en USB-kabel och till enheten med en HDMI-kabel.

 1. Tryck på Ring från bärbar dator i enhetens användargränssnitt för att öppna appen Ring från bärbar dator .

 2. Anslut din bärbara dator till USB-uttaget på HDMI-till-USB-omvandlaren.

 3. Anslut presentationskabeln från enhetens HDMI ingång till den bärbara datorn.

 4. Öppna din bärbara mötesapp och välj HDMI-till-USB-omvandlaren som källa för kamera och mikrofon. Välj enheten som källa för högtalaren.

  Om du inte väljer HDMI-till-USB-konverteraren som mikrofonkälla använder mötesappen den bärbara datorns mikrofon istället. I det här fallet har ljudavstängningsknapparna på enheten eller externa mikrofoner ingen effekt.

Nu är du redo att ringa eller delta i ett möte från din bärbara dator.

Avsluta samtalet

 1. Avsluta mötet på din bärbara dator.

 2. Tryck också på Koppla bort på enheten för att stänga appen Samtal från bärbar dator .

  Om du inte stänger appen Ring från bärbar dator återgår enheten inte till vanligt läge. Enheten förblir i Stör ej-läge, den kan inte ta emot några samtal, den går inte in i vänteläge och den tar inte emot programuppgraderingar.

Beteende under samtal

Du kan alltid stänga av mikrofonerna från mötesappen för bärbara datorer. Om du kan stänga av ljudet från enheten och externa mikrofoner beror på hur administratören har konfigurerat enheten. Indikatorerna för att stänga av ljudet på enheten och den bärbara datorn är inte synkroniserade. Mer information finns i avsnittet För administratören och installationsprogrammet .

Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrundsljud och optimera ljudkvaliteten från enhetens användargränssnitt. Kamerans lampa lyser när kameran används. Mötesappen för bärbara datorer styr resten.

Enheten är alltid i Stör ej-läge om appen Samtal från bärbar dator är aktiv på enheten, även om den är minimerad. Därför får du inga inkommande samtal till din enhet under ett möte från den bärbara datorn.

För administratören och installatören

 • Lägg till en HDMI-till-USB-omvandlare: Anslut en HDMI-till-USB-omvandlare (kallas även inspelningsenhet) till en av enhetens HDMI utgångar (se bild). Vi har testat och rekommenderar Inogeni 4KX-PLUS-omvandlaren; Du kan använda andra.

 • Kamera, skärmar och annan kringutrustning: Om enheten inte har en integrerad kamera eller skärmar ansluter du dem till enheten som vanligt (gula pilar). Lägg också till pekkontrollen och annan kringutrustning som vanligt.

 • Aktivera funktionen: Ställ in den här konfigurationen på Sant,Video > Utdata > HDMI > Genomströmning > Tillåtet. Det lägger till knappen Ring från bärbar dator i användargränssnittet. Funktionen kräver att enheten kör RoomOS 11 UI-upplevelsen.

 • Stäng av ljudet från enheten eller externa mikrofoner: Som standard kan personer stänga av ljudet både från mötesappen och från enheten och externa mikrofoner. I båda fallen skickas inget ljud till de andra deltagarna (förutsatt att HDMI-till-USB-omvandlaren är mikrofonkällan). Men eftersom enhetens och mötesappens tystnadsindikatorer inte synkroniseras finns det några biverkningar:

  • Om personer stänger av ljudet från mötesappen förden bärbara datorn ändras inte enhetens och de externa mikrofonernas mikrofonlampor till ljudavstängningsfärgen.

  • Om personer stänger av ljudet från enheten eller externa mikrofoner meddelas inte de andra deltagarna i samtalet om att ljudet är avstängt.

  • Om människor glömmer att välja HDMI-till-USB-omvandlaren som mikrofonkälla kan de befinna sig i en situation där mikrofonlamporna på enheten och externa mikrofoner är röda (tyst färg), medan deras ljud inte är avstängt. Detta beror på att mötesappen använder mikrofonerna för bärbara datorer.

  Ställ in den här konfigurationen som Inaktiv för att inaktivera avstängning från enheten och dess externa mikrofoner, ljud > mikrofoner > HdmiPassthrough > MuteButton.

 • Ställ in HDMI-utgången för HDMI-till-USB-omvandlaren: Som standard är enheten inställd på att använda den HDMI utgången med det högsta numret för HDMI-till-USB-omvandlaren. Använd den här konfigurationen om du vill ändra till en annan HDMI output,Video>Output>HDMI>Passthrough > OutputConnector . Om så är fallet kontrollerar du att bildskärmsrollerna är korrekta,Video> Output>Connector[n] > MonitorRole .

 • Ställ in antalet bildskärmar: Om du har en HDMI-till-USB-omvandlare med extern strömförsörjning och ingen skärm är ansluten till den, ställ manuellt in hur många skärmar enheten har med den här konfigurationen,Video > skärmar. Ett matchningsfel ger layoutproblem när du går med i möten från själva enheten.

 • Välj om appen Samtal från bärbar dator ska stängas automatiskt: Som standard stängs appen Samtal från bärbar dator automatiskt efter 120 minuter. Använd dessa konfigurationer för att ändra från standardbeteendet:

  • Video > Output > HDMI > Passthrough > AutoDisconnect > Enabled: True (stäng automatiskt) / False (håll öppet tills det stängs manuellt).

  • Video > Output > HDMI > Passthrough > AutoDisconnect > Delay: Antalet minuter före stängning.

 • Avancerade ljudinställningar för Codec Pro och Room 70 G2: Vi rekommenderar att du behåller konfigurationen Audio > Output > ConnectorSetupAuto. Om rumskonfigurationen kräver att den är manuell använder du kommandona Ljudkonsol (rekommenderas) eller API för att ställa in mikrofongenomströmning manuellt.