Översikt

När du loggar in på kontrollhubben är det första du ser en översikt över de tjänster som är aktiva eller tillgängliga. Aviseringar meddelar om nya funktioner eller nödvändigt kontounderhåll. Du kan använda navigeringsmenyn för att få åtkomst till olika delar av kontrollhubben.

Användare

Du har snabbåtkomst till samtliga användare i din organisation. Statusen anger om de har aktiverat sitt konto. Om användaren inte har aktiverat sitt konto efter att ha blivit inbjuden kan du klicka på och välja Skicka inbjudan igen.

Klicka på en användare för att hantera dennes konto eller ta reda på mer om hans eller hennes aktiva tjänster. Om du vill redigera användare finns det många sätt att lägga till och hantera användare i Cisco Webex Control Hub.

Arbetsytor

En arbetsyta innehåller en eller flera Cisco Webex-enheter som finns i ett gemensamt utrymme, såsom ett lunchrum, en lobby eller ett konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas. Oavsett vilken enhet som du väljer att lägga till på denna arbetsyta tilldelas enheten till arbetsytan och inte till en användare.

Tjänster

Installera och konfigurera Cloud- och Hybrid-tjänster och se om de är aktiva eller inaktiva. Beroende på hur din organisation har konfigurerats kan det finnas olika tjänster i Cloud- eller Hybrid-avsnittet.

Enheter

Du kan lägga till eller hantera alla organisationens enheter som är tilldelade till en användare eller är en del av en plats. Du kan lägga till en enhet till en användare, lägga till delade enheter till en arbetsyta, generera aktiveringskoder, söka efter enheter och låsa enhetsinställningar.

Rapporter

Alla administratörer har tillgång till detaljerade rapporter om din kontoanvändning av Cisco Webex Teams eller Cisco Webex Meetings. Pro Pack för Cisco Webex Control Hub ger dig bättre åtkomst till diagnostik- och kvalitetsdata. Pro Pack ger också åtkomst till sju dagars Webex Teams-rapporter. Mer information om analystjänster för din Cloud Collaboration-portfölj och avancerad diagnostik och felsökning hittar du i kontrollhubben.

Support

Ta en titt på supporten för att göra en snabb statuskontroll av de olika Cisco Webex-tjänsterna.

Det här avsnittet har också en flik för Loggar, där du kan söka efter loggar som är kopplade till olika användare eller konton.

Inställningar

Konfigurera och anpassa inställningarna för hela organisationen för Cisco Webex. Det finns fler Webex Meetings-inställningar som du kan konfigurera genom att hantera din Webex Meetings-webbplats i Cisco Webex Control Hub. Du kan anpassa märknings- och supportinställningar för kunder i Cisco Webex Control Hub, lägga till problemrapporter och hjälpwebbadresser för användare eller aktivera Enkel inloggning på inställningssidan.