Om du arbetar med Webex Teams samtal och slack har vi gjort det enklare att ringa ett direkt samtal från slack med hjälp av Cisco Webex Teams-appen. Installera bara appen från slack-katalogen och aktivera Webex Teams samtal till den inbyggda uppringaren i slack. Du måste ha ett giltigt Webex Teams samtals konto för att kunna använda Webex Teams-appen med slack, och se till att din dialplan är korrekt konfigurerad för att använda alla funktioner.

Klicka på knappen Lägg till i slack nedan om din arbets yta administratör inte har installerat appen redan på din arbets yta .

Innan du börjar


Din administratör måste aktivera Webex Teams samtal som ett uppringnings alternativ i slack.

1

Öppna ett direkt meddelande (DM) eller en kanal med den person som du vill ringa upp.

2

Välj ett alternativ:

  • I en DM eller kanal, klicka på Ringoch välj sedan Cisco Webex Teams.
  • Klicka på användarens profil, klicka på Ringoch välj sedan Cisco Webex Teams. Detta gör ett samtal till användarens e-postadress.

Använd dessa kommandon med Cisco Webex Teams-appen i slack för att ringa någon i ett direkt meddelande, ett telefonnummer eller en SIP-adress med Webex Teams. Du kan också be en kollega att ringa dig och få supportinformation om Webex Teams att använda app-kommandon i slack. Om du anger ett kommando skapas en klicknings länk i direkt meddelandet eller kanalen för att starta ett samtal i Webex Teams.


När du ringer ett samtal med hjälp av Webex Teams-appen för första gången visas ett bekräftelse meddelande. För att sluta ta emot det här meddelandet Everytime du ringer ett samtal, markerar du kryss rutan Öppna länkar från webextel och klickar på Öppna länk.

Tabell 1. App-kommandon för Webex Teams samtal

Kommandon

Beskrivning

/webexteams

I en DM med en annan användare på slack, tillhandahåller kommandot en länk för att öppna ett Webex Teams samtal med den användaren.

/webexteams @[searchname]

Sök efter en kollega i din katalog för att ringa.

/webexteams [nummer]

Ringer det telefonnummer som du har angett.

/webexteams [e-postadress]

Anropar e-postadressen som du har angett via SIP-adress.

/callme

I ett direkt meddelande med en annan användare på slack, skickar kommandot en aktiv samtals knapp till din kollega för att ringa upp dig.

Innan du börjar


Cisco Webex Teams-appen för slack stöds av Cisco Unified Communication Manager (Unified CM) eller Webex Calling. Om du använder Unified CM måste samtals miljön aktive ras för SIP-samtal (Uniform Resource Identifier). Se till att användarens SIP-URI matchar e-postadressen som används för att logga in på slack. Om du använder Webex Calling ska du se till att UserID matchar e-postadressen som används för att logga in på Webex Teams.

1

Logga in på ditt webbplats administratörs konto i slack.

2

Klicka på Lägg till i slack nedan om du vill lägga till appen.

Innan du börjar


Om du använder den kostnads fria versionen av slack kan du endast använda ett enda samtals program med knappen slacktid. Om du befinner dig i en avlönad plan (standard, plus, företag) kan du associera flera samtals program med samtals knappen.

1

Gör något av följande:

  • I en webbläsare går du till sidan Teams-inställningar.
  • Klicka på namnet på din arbets yta längst upp till vänster och välj Inställningar & administrations > arbets ytans inställningar.

2

fliken Inställningar , bläddra till samtal, klicka på expandera.

3

Under samtals alternativmarkerar du kryss rutan Cisco Webex Teams.

4

Klicka på Spara.

Den här appens inställningen i slack låter dig välja standard beteendet för Cisco Webex Teams samtals programmet. Välj mellan e-postadress (SIP-URI) och telefonnummer.


Den här administrations inställningen anger vilken uppringnings metod som ska tillämpas på hela arbets ytan.

1

Klicka på appar på din slacktid-arbets yta .

2

Klicka på Webex Call.

3

Under fliken Hem väljer du din samtals metod i rullgardinsmenyn.