Desteklenen Sürümler


Karma hizmetler için Expressway-C bağlayıcı ana bilgisayarını güncel tutmanız gerekir. En son uygulama yazılımını Expressway, ücretsiz, yeni software.cisco.com.

  • Expressway'lerinizi yükseltmek için şu anda desteklenen sürümler ve beklemeniz gerekenler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tablolara bakın.

  • Bağlayıcı barındırma için kullanılan Expressway'Expressway yükseltmek için Karma Hizmetleriniz için kullanılan Bağlayıcı Ana Bilgisayarını Yükseltme dizisine bakın.

  • Karma bağlayıcı yazılımını barındırarak buluta güvenli bir şekilde Expressway için Takvim, Mesaj ve Hizmet Kullanılabilirliği dağıtım Expressway bakın. Her bir kılavuzda "C Bağlayıcı Ana Bilgisayarlarını Buluta Expressway" Cisco Webex uygulayın.

Expressway, bağlayıcı yazılımının indirilir, çalıştırılır, yüklenir ve buluttan otomatik olarak yükseltilir. Ayrıca ön koşul olarak en son kararlı bağlayıcı sürümüne teknik destek. Bağlayıcı yükseltme yönetimi için yükseltme planlarını ve daha yenilerini görüntülemek için ilgili sürüm notları.

Tablo 1. Expressway Bağlayıcı Ana Bilgisayarı Kayıt Desteği

Expressway Bağlayıcı Ana Bilgisayar Türü

Sürüm Desteği

Yeni ve kayıtlı değil

Yeni bağlayıcı Expressway sahipleri için en az X12.5 kullanarak buluta kaydolmanızgerekir. Karma hizmetler için desteklenmiyor bir sürümü kaydetmeye çalışsanız Control Hub'da hata mesajıylasısık bir mesaj alırsınız.

Mevcut ve zaten kayıtlı

Halihazırda buluta kayıtlı mevcut Expressway bağlayıcı ana bilgisayarları için Expressway'lerinizi yeni bir sürüm yayın edildikten sonra mümkün olan en kısa sürede yükseltmenizi öneririz. Ancak sürüm X8.11 olarak erken ve desteklenen sürümler üzerinde yerleşik olan küçük veya bakım sürümünü destekliyoruz.

Anımsatıcıları Yükselt

Karma hizmetler için desteklenmeyen Expressway'ler için en son sürüme yükseltmenizi hatırlatan Expressway arayüzünde gelişmiş bildirim alırsınız. Karma Expressway sürüm, gördüğünüz anımsatıcıyı belirler; her iki olay da aşağıdaki tabloda yer alır.

Tablo 2. Expressway Sahibi Yükseltme Anımsatıcıları

Expressway Bağlayıcı Ana Bilgisayarı Sürümü

Sürüm Desteği

Desteklenenler— En son sürüm ile

En son sürümün ardındaki tek sürüm olan Expressway'ler için yeni sürüme Expressway gelişmiş bildirim alırsınız. Bağlayıcı yazılımı, hala otomatik olarak indirilir, yüklenir ve çalışır ve dağıtımınız hala de desteklenir. Ancak, hiç merakta olduğu gibi en son sürüme yükseltmeniziöneririz.

Desteklenmez—En son sürümün ardındaki iki sürüm

Karma hizmetler için sürümün artık desteklanma uyarılarını alırsınız. Bağlayıcı yazılımı hala otomatik olarak indirilir, yüklenir ve çalışır, ancak dağıtımınız desteklenmeyen olarak kabul edilir ve en son sürüme mümkün olduğunca kısa sürede yükseltmeinceye kadar çalışmama riski vardır.