Genel Bakış

Kullanıcının lisansını Kuruluşa yükseltersiniz bu kullanıcıya daha fazla cihaz eklemek için bu adımları takip etmek istemeniz gerekir. İstemciler ve uygulamalar, otomatik olarak yükseltilen kullanıcılara atanır.

Kullanıcının lisansını Temel olarak düşürersiniz, ardından bu kullanıcıya atanan ek istemcileri veya cihazları kaldırmanız gerekir.

Bu tabloda temel ve Kuruluş lisanslarında kullanılabilen özellikler hakkında daha fazla bilgibulabilirsiniz.

Kullanıcının Webex Çağrısı Lisansını Yükseltme

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve lisansını değiştirmek istediğiniz Kullanıcı'yi seçin.

2

Düzenle'yi seçin.

3

Kuruluş seçeneğini seçinve Kaydet 'e tıklayın.

Kullanıcının Webex Çağrısı Lisansını Düşür

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve lisansını değiştirmek istediğiniz Kullanıcı'yi seçin.

2

Düzenle'yi seçin.

3

Temel öğesini seçin.

4

Kaydet öğesinitıklayın.