Близостта на сдвояването не работи между клиентите на работния плот на Webex и устройствата в стаята

Сдвояването на близостта не работи между клиентите на работния плот на Webex и устройствата в стаята.

Не мога да се сдвоя със Cisco Webex Room Devices.

Близостта на сдвояването с Cisco Webex Room Devices не работи.

Двойката на близостта изобщо не може да бъде

Настолният клиент на Cisco Webex не се сдвоява със Cisco Webex Room Device с помощта на Proximity Pairing

Ако потребителят не успее автоматично да сдвои, го насочете да използва търсенето "Търсене на устройства в близост" (изключителен режим).Това не винаги ще бъде възможно.

Това може да се идентифицира със следното изявление на регистрационните файлове:
Аудио записът е неуспешен в изключителен режим

Това може да се дължи на грешка, която може да бъде предоставена, като например друго приложение, което вече използва Exclusive Mode – "AUDCLNT_E_EXCLUSIVE_MODE_NOT ALLOWED_" В

този случай трябва да помолите потребителя да затвори други приложения за аудио запис на лаптопа си и да се опита да тества отново.Също така се уверете, че потребителят всъщност е в обхвата на Cisco Webex Enabled Room Device.

Беше ли полезна тази статия?