Bezprostredné párovanie nefunguje medzi klientmi Webex Desktop a izbovými zariadeniami

Medzi desktopovými klientmi Webex a izbovými zariadeniami nefunguje párovanie blízkosti.

Nedarí sa mi spárovať s Cisco Webex Room Devices.

Proximity Pairing to Cisco Webex Room Devices nefunguje.

Proximity Pár sa vôbec nedá

Desktopový klient Cisco Webex sa nespáruje so zariadením Cisco Webex Room pomocou funkcie Bezdotykové párovanie

Ak sa používateľovi nepodarí automaticky spárovať, povedzte mu, aby použil vyhľadávanie zariadení v okolí (exkluzívny režim). Nie vždy to bude možné.

Dá sa to identifikovať pomocou nasledujúceho výpisu denníkov:
Nahrávanie zvuku v exkluzívnom režime zlyhalo

Môže to byť spôsobené chybou, ktorá môže byť poskytnutá, ako napríklad iná aplikácia, ktorá už používa exkluzívny režim – „AUDCLNT_E_EXKLUZÍVNE_MODE_NIE_POVOLENÝ'

V takom prípade by ste mali požiadať používateľa, aby zatvoril ostatné aplikácie na nahrávanie zvuku na svojom notebooku a pokúsil sa to znova otestovať. Tiež sa uistite, že používateľ je skutočne v dosahu izbového zariadenia Cisco Webex Enabled.

Bol tento článok užitočný?