Proximity-sammankoppling fungerar inte mellan Webex skrivbordsklienter och rumsenheter

Proximity-sammankoppling fungerar inte mellan Webex skrivbordsklienter och rumsenheter.

Jag kan inte parkoppla till Cisco Webex Room enheter.

Proximity-sammankoppling Cisco Webex Room med enheter fungerar inte.

Kan inte proximity-par alls

Cisco Webex är inte sammankopplad med en Cisco Webex Room via proximity-sammankoppling

Om en användare inte automatiskt parkopplar dem med hjälp av sökningen "Sök efter enheter i närheten" (exklusivt läge). Detta kommer inte alltid att vara möjligt.

Detta kan identifieras med följande loggar: Ljudinspelningen misslyckades i exklusivt läge Detta kan bero på ett fel som kan tillhandahållas, till exempel ett annat program som redan använder


exklusivt läge – "AUDCLNT_E_EXCLUSIVE_MODE_NOT_ALLOWED" I det här fallet bör du be användaren att stänga andra ljudinspelningsappar på sin bärbara dator och försöka göra ett nytt

test. Se också till att användaren verkligen är inom intervallen för en Cisco Webex-aktiverad rumsenhet.

Var den här artikeln användbar?