Proximity-sammankoppling fungerar inte mellan Webex skrivbordsklienter och rumsenheter

Proximity-sammankoppling fungerar inte mellan Webex skrivbordsklienter och rumsenheter.

Jag kan inte parkoppla till Cisco Webex Room enheter.

Proximity-sammankoppling Cisco Webex Room med enheter fungerar inte.

Kan inte proximity-par alls

Cisco Webex skrivbordsklienten parkopplas inte med en Cisco Webex Room via proximity-sammankoppling

Om en användare inte automatiskt parkopplar dem med hjälp av sökningen "Sök efter enheter i närheten" (exklusivt läge).Detta kommer inte alltid att vara möjligt.
Detta kan identifieras med följande loggar:Ljudinspelning misslyckades i exklusivt läge Det kan bero på ett fel som kan tillhandahållas, till exempel ett annat program som redan använder exklusivt läge – "AUDCLNT_E_EXCLUSIVE_MODE_NOT ALLOWED_
"
I detta fall ska du be användaren att stänga andra ljudinspelningsappar på sina bärbara datorer och försöka göra ett nytt test.Se också till att användaren verkligen är inom intervallen för en Cisco Webex-aktiverad rumsenhet.

Var den här artikeln användbar?