Nærhetsparing fungerer ikke mellom Webex stasjonære klienter og romenheter

Nærhetsparing fungerer ikke mellom Webex stasjonære klienter og romenheter.

Jeg kan ikke pare med Cisco Webex-romenheter.

Nærhetsparing til Cisco Webex-romenheter fungerer ikke.

Kan ikke nærhetspar i det hele tatt

Cisco Webex-skrivebordsklienten pares ikke med Cisco Webex-romenhet ved hjelp av nærhetsparing

Hvis en bruker ikke automatisk parer veilede dem til å bruke søket "Søk etter enheter i nærheten" (eksklusiv modus).Dette vil ikke alltid være mulig.

Dette kan identifiseres med følgende logguttalelse:
Lydopptak mislyktes i eksklusiv modus Dette kan skyldes en feil som kan gis, for eksempel et annet program som allerede bruker eksklusiv modus

- 'AUDCLNT_E_EXCLUSIVE_MODE_NOT_ALLOWED'I

dette tilfellet bør du be brukeren om å lukke andre lydopptaksapper på den bærbare datamaskinen og prøve å teste på nytt.Sørg også for at brukeren faktisk er innenfor rekkevidde av en Cisco Webex-aktivert romenhet.

Var denne artikkelen nyttig?