Контрол на срещите

Натискане

Заглушаване или включване

*6

Заключване или отключване (достъпно само за срещи в Webex Personal Room)

*5

Стартиране на записването

*9

Спри записването

#9

Заглушаване на всички

##

Всички със звук

99