Таблица 1.

Контрол на събранието

Преса

Заглушаване или немутация

*6

Заключване или отключване (достъпно само за Webex срещи на Лична стая)

*5

Започни записа

*9

Спиране на записа

#9

Заглушаване на всички

##

Немутирай всички

99