Nadzor srečanja

Pritisnite

Izklopi ali vklopi zvok

*6

Zakleni ali odkleni (na voljo samo za sestanke v osebni sobi Webex)

*5

Začnite snemati

*9

Ustavi snemanje

#9

Utišaj vse

##

Vklopi zvok vseh

99