Kokouksen valvonta

Lehdistö

Mykistä tai poista mykistys

*6

Lukitse tai avaa (saatavilla vain Webex Personal Room -kokouksiin)

*5

Aloita nauhottaminen

*9

Lopeta tallennus

#9

Mykistä kaikki

##

Poista kaikkien mykistys

99