Toplantı Kontrolü

Basılacak Tuş

Sesi kapat veya aç

*6

Kilitle veya kilidini aç (yalnızca Webex Kişisel Toplantı Odası toplantıları için kullanılabilir)

*5

Kaydı başlatma

*9

Kaydetmeyi durdur

#9

Tümünü sessize alma

##

Tümünün sesini açma

99