Tabell 1.

Møte kontroll

Trykk

Demp eller Opphev demping

*6

Lås eller låser opp (kun tilgjengelig for Webex personlige rom-møter)

*5

Start innspilling

*9

Stopp innspilling

#9

Demp alle

##

Opphev demping av alle

99