Tabela 1.

Kontrola sastanka

Pritisnite taster

Priguši ili nemuti

*6

Zaključavanje ili otključavanje (dostupno samo za Webex lične sobe)

*5

Započni snimanje

*9

Zaustavi snimanje

#9

Priguši sve

##

Otkači sve

99