Tabelul 1.

Controlul întâlnirii

Apăsare

Dezactivare sau activare sunet

*6

Blocare sau deblocare (disponibil numai pentru întâlnirile Webex Personal Room)

*5

Începere înregistrare

*9

Oprire înregistrare

#9

Dezactivare toate sunetele

##

Activare toate sunetele

99