Kontrola schôdze

Stlačte tlačidlo

Stlmiť alebo zapnúť zvuk

*6

Zamknúť alebo odomknúť (dostupné iba pre stretnutia Webex Personal Room)

*5

Spustite nahrávanie

*9

Zastavte nahrávanie

#9

Stlmiť všetky

##

Zapnúť zvuk všetkých

99