Vergaderingsbeheer

Druk op

Dempen of dempen opheffen

*6

Vergrendelen of ontgrendelen (alleen beschikbaar voor Webex-vergaderingen in een persoonlijke ruimte)

*5

Opname starten

*9

Opnemen stoppen

#9

Iedereen dempen

##

Dempen van iedereen opheffen

99