Tabel 1.

Vergadering beheren

Druk op

dempen of dempen opheffen

*6

Vergrendelen of ontgrendelen (alleen beschikbaar bij Webex-vergaderingen in een persoonlijke ruimte)

*5

Opnemen beginnen

*9

Opname stoppen

#9

Alles dempen

##

Alles dempen opheffen

99