Sterowanie spotkaniami

Naciśnij

Wycisz lub wyłącz wyciszenie

*6

Zablokuj lub odblokuj (dostępne tylko dla spotkań w pokoju osobistym Webex)

*5

Rozpocznij nagrywanie

*9

Zatrzymaj nagrywanie

#9

Wycisz wszystko

##

Wyłącz wyciszenie wszystkich

99