Tabela 1.

Elementy sterujące spotkaniem

Naciska

Wycisz lub Wyłącz wyciszenie

*6

Zablokuj lub Odblokuj (dostępne tylko dla osobistych pokoi spotkań Webex)

*5

Rozpoczynanie nagrywania

*9

Zatrzymywanie nagrywania

#9

Wyciszanie wszystkich

##

Wyłącz wyciszenie wszystkich

99