טבלה 1.

בקרת ישיבות

הקש

השתק או בטל השתקה

*6

נעילה או נעילה (זמין רק למפגשים בחדר האישי של Webex)

*5

התחל הקלטה

*9

הפסק הקלטה

#9

השתק את כולם

##

בטל את ההשתקה של כולם

99