Möteskontroll

Tryck på

Stäng av eller slå på ljudet

*6

Lås eller lås upp (endast tillgängligt för möten i personliga rum i Webex)

*5

Starta inspelning

*9

Stoppa inspelning

#9

Stäng av ljudet för alla

##

Slå på ljudet för alla

99