Tabell 1.

Möteskontroll

Tryck på

Tyst eller slå på ljud

*6

Lås eller lås upp (endast tillgängligt för Webex-möten i personliga rum)

*5

Starta inspelning

*9

Avbryt inspelning

#9

Stäng av ljudet för alla

##

Ljud på för alla

99