Mødestyring

Tryk

Slå lyden fra eller til

*6

Lås eller lås op (kun tilgængelig for møder i personligt Webex-lokale)

*5

Start optagelse

*9

Stop optagelse

#9

Slå lyd fra for alle

##

Slå lyd til for alle

99