За да бъде налична тази функция, към работната област трябва да бъде присвоен лиценз за работна област.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете в Работни области и изберете работната област, която искате да редактирате.

2

В рамките на работни области, в секцията Извикване щракнете върху връзката Временно управление на настройките за извикване от класическия изглед.

3

Щракнете върху Обаждане > Разширени настройки за обаждания > Прихващанена обаждания.

4

Превключване на бутона за промяна на настройките за работната област.

5

Под Входящи повикванияизберете Разрешаване на всички входящи обаждания или Прихващане на всички входящи обаждания.

6

Ако изберете Прихващане на всички входящи обаждания, настройте функциите, от които се нуждаете:

  • За да изпратите обаждания в работната област на гласова поща, поставете отметка в квадратчето Изпрати всички обаждания до гласова поща .

  • Когато избирате Съобщения, изберете поздрава по подразбиране или качете персонализиран аудио поздрав от падащия списък и след това щракнете върху Качване на файл.

7

Под Съобщенияза телефонен номер изберете измежду следните опции и въведете пренасочванията на номера:

  • Възпроизвеждане на нови съобщенияза номера—Това е числото, което ще бъде обявено на повикващия като новия номер за повикване.
  • Прехвърляне на '0' към този телефонен номер—Повикващият се прехвърля на номера, въведен при натискане на 0.

 

Ако и двете от тези опции са проверени, е възможно да въведете два различни номера за всяка опция, но това ще доведе до подвеждащо съобщение за обявяване. Ако например обявите за Възпроизвеждане на нови номера са зададени на 1111 и прехвърлянето на '0' към този телефонен номер на 2222, обаждащите се ще чуят съобщението "Номерът, до който се опитвате да достигнете, е извън експлоатация. Новият номер е 1111. Натиснете 0 сега, ако желанието ви да бъде прехвърлено на новото място." В този случай натискането на '0' ще изпрати обаждащите се на 2222, а не на 1111.

8

За Изходящиповиквания изберете измежду следните:

  • Прихващайте всички изходящиобаждания –Когато работната област опита изходящо обаждане, обаждащия се чува съобщение, че линията им е извън експлоатация.
  • Разрешаване само на национални изходящиповиквания —На работното пространство е разрешено да извършва само национални разговори.
  • Прехвърляне на прихваната повиквания към телефонен номер–Всяко изходящо обаждане, което прихванатото работно пространство извършва, се прехвърля на определен номер.
9

Кликнете върху Запазване , за да потвърдите промените си.