For å gjøre denne funksjonen tilgjengelig, må en arbeidsområdelisens tildeles arbeidsområdet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Arbeidsområder og velger arbeidsområdet du vil redigere.

2

I Arbeidsområder, i delen Ring, klikker du på koblingen Administrer anropsinnstillinger midlertidig fra den klassiske visningen.

3

Klikk på Samtaler > Avanserte samtaleinnstillinger > Samtaleoppfanging.

4

Aktiver/deaktiver knappen for å endre innstillingene for arbeidsområdet.

5

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

6

Hvis du velger Avbryt alle innkommende anrop, konfigurerer du funksjonene du trenger:

  • Hvis du vil sende arbeidsområdeanrop til telefonsvareren, merker du av i avmerkingsboksen Send alle anrop til talepost.

  • Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen, eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinlisten, og klikker deretter på Last opp fil.

7

Under Telefonnummerkunngjøringer velger du blant følgende alternativer og skriver inn nummerviderekoblingene:

  • Spill av kunngjøringer om nye nummer – Dette er nummeret som blir kunngjort til den som ringer som det nye nummeret å ringe.
  • Overfør på '0' til dette telefonnummeret – Den som ringer blir overført til nummeret som er angitt når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige numre for hvert alternativ, men dette vil resultere i en villedende kunngjøringsmelding. Hvis for eksempel Spill av kunngjøringer om nytt nummer er satt til 1111 og Overfør på «0» til dette telefonnummeret til 2222, vil innringere høre meldingen «Nummeret du prøver å nå, er ute av drift. Det nye nummeret er 1111. Trykk på 0 nå hvis du ønsker å bli overført til den nye plasseringen.» I dette tilfellet vil det å trykke på «0» sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

8

For Utgående anrop velger du blant følgende:

  • Avlytte alle utgående anrop – Når arbeidsområdet prøver å ringe ut, hører den som ringer en melding om at linjen er ute av drift.
  • Tillat bare nasjonale utgående anrop – Arbeidsområdet har kun lov til å foreta nasjonale anrop.
  • Overfør avlyttede anrop til et telefonnummer – Alle utgående anrop som det avlyttede arbeidsområdet foretar, overføres til et angitt nummer.
9

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.