Активиране на изчакването на повиквания за потребителите на Webex Calling

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com/ отидете на Потребители и изберете потребителя, за когото искате да включите изчакването на повиквания.

2

Изберете Повиквания и Обработка на повиквания.

3

Включете Изчакване на повиквания.


 

Превключвателят за изчакването на повиквания е активиран по подразбиране.

Активиране на изчакването на повиквания за работни области

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com/ отидете на Работни области и изберете работната област, за която искате да включите услугата за изчакване на повиквания.

2

Изберете Повиквания и Обработка на повиквания.

3

Включете Изчакване на повиквания.


 

Превключвателят за изчакването на повиквания е активиран по подразбиране.