Zapnutí čekání hovorů pro uživatele Webex Calling

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/ přejděte na možnost Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete zapnout čekání hovoru.

2

Vyberte možnost VoláníZpracování hovorů.

3

Zapněte možnost Čekání hovorů.


 

Přepínač čekání hovorů je ve výchozím nastavení zapnutý.


 

Uživatel může také samostatně povolit čekající hovor v uživatelském portálu nastavení Webex . Další informace najdete na stránce Zapněte čekající hovor . Veškeré změny těchto nastavení provedené uživatelem se projeví v uživatelském portálu Webex Settings i v prostředí Control Hub.

Zapnutí čekání hovorů pro pracovní prostory

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/ přejděte na možnost Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, pro který chcete zapnout službu čekání hovoru.

2

Vyberte možnost VoláníZpracování hovorů.

3

Zapněte možnost Čekání hovorů.


 

Přepínač čekání hovorů je ve výchozím nastavení zapnutý.