Omogućavanje poziva na čekanju za korisnike platforme Webex Calling

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com/ idite do stavke Korisnici i izaberite korisnika kojem želite da uključite pozive na čekanju.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Rukovanje pozivima.

3

Uključite Pozivi na čekanju.


 

Preklopnik za pozive na čekanju je podrazumevano omogućen.


 

Korisnik takođe može da omogući čekanje poziva sam na webex korisničkom portalu za podešavanja. Više informacija potražite u članku: Uključite ovu čekanje poziva. Sve promene ovih podešavanja koje je napravio korisnik odraziće se i na webex portal za podešavanja i na Control Hub.

Omogućavanje poziva na čekanju za radne prostore

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com/ idite do stavke Radni prostori i izaberite radni prostor kojem želite da uključite uslugu poziva na čekanju.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Rukovanje pozivima.

3

Uključite Pozivi na čekanju.


 

Preklopnik za pozive na čekanju je podrazumevano omogućen.