1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/programu Izaberite korisnika na kojem želite da uključite poziv.

2

U okviruUsluge odaberite stavkuPozivanje i izaberite Pozovi na čekanju.

3

Uključite poziv na čekanju.