Gesprek in de wacht inschakelen voor Webex Calling-gebruikers

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u gesprekken in de wacht wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Gespreksafhandeling .

3

Schakel Gesprek in de wacht in.


 

De functie Gesprek in de wacht is standaard ingeschakeld.


 

Een gebruiker kan ook zelf een wachtend gesprek inschakelen in de gebruikersportal van Webex -instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u: wachtend gesprek inschakelen . Alle wijzigingen die de gebruiker in deze instellingen aanbrengt, worden weergegeven in zowel de gebruikersportal van Webex -instellingen als Control Hub.

Gesprek in de wacht inschakelen voor workspaces

1

Ga vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com/ naar Workspaces en selecteer de Workspace waarin u de functie gesprek in de wacht wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Gespreksafhandeling .

3

Schakel Gesprek in de wacht in.


 

De functie Gesprek in de wacht is standaard ingeschakeld.