Aktivera Samtal väntar för Webex Calling-användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera Väntande samtal för.

2

Välj Samtal och därefter Samtalshantering.

3

Aktivera Samtal väntar.


 

Växelreglaget för Samtal väntar är aktiverat som standard.


 

En användare kan även aktivera Samtal väntar på egen hand i användarportalen för Webex-inställningar. För mer information, se: Aktivera Samtal väntar . Alla ändringar som användaren gör av dessa inställningar kommer att återspeglas i både användarportalen för Webex-inställningar och i Control Hub.

Aktivera Samtal väntar för arbetsytor

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Arbetsytor och väljer den arbetsyta som du vill aktivera tjänsten Samtal väntar för.

2

Välj Samtal och därefter Samtalshantering.

3

Aktivera Samtal väntar.


 

Växelreglaget för Samtal väntar är aktiverat som standard.