1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com/, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך להפעיל את השיחה הממתינה לו.

2

תחת שירותים, בחר שיחותובחר שיחה ממתינה.

3

הפעל את 'שיחה ממתינה'.