Włączanie połączeń oczekujących dla użytkowników usługi Webex Calling

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com/ przejdź do sekcji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć połączenia oczekujące.

2

Wybierz PołączenieObsługa połączeń.

3

Włącz połączenia oczekujące.


 

Przełącznik połączeń oczekujących jest domyślnie włączony.

Włączanie połączeń oczekujących dla obszarów roboczych

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com/ przejdź do sekcji Obszary robocze i wybierz obszar roboczy, dla którego chcesz włączyć usługę połączeń oczekujących.

2

Wybierz PołączenieObsługa połączeń.

3

Włącz połączenia oczekujące.


 

Przełącznik połączeń oczekujących jest domyślnie włączony.