Aktiver Samtale venter for Webex Calling-brukere

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ går du til Brukere og velger brukeren du vil aktivere Samtale venter for.

2

Velg Anrop, og deretter Anropshåndtering.

3

Slå på Samtale venter.


 

Bryteren for Samtale venter er slått på som standard.


 

En bruker kan også aktivere samtale venter på egen hånd i brukerportalen for Webex Innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Slå på samtale venter . Alle endringer som gjøres i disse innstillingene av brukeren, gjenspeiles i både brukerportalen for Webex Innstillinger og Control Hub.

Aktiver Samtale venter for arbeidsområder

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ går du til Arbeidsområder og velger arbeidsområdet du vil aktivere Samtale venter-tjenesten for.

2

Velg Anrop, og deretter Anropshåndtering.

3

Slå på Samtale venter.


 

Bryteren for Samtale venter er slått på som standard.