1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com/, og velg brukeren du vil aktivere samtale venter på.

2

Velg Anrop under Tjenester , og velg Samtale venter.

3

Slå på Samtale venter.