Споделяне на файл

Можете да споделяте файл, например документ, презентация или видео, които се намират на компютъра ви. Участниците преглеждат споделения файл в своите визуализатори на съдържание.

Преди да започнете

Не можете да споделите файл, ако протича процес на създаване на отделни сесии.

1

Изберете Споделяне > Файл (включително видео).

2

Изберете един или няколко файла, които искате да споделите, след което изберете Отвори.

Файловете се зареждат един по един и в областта на съдържанието и в разделите на документа се появява индикатор за състоянието. Споделеният файл се показва във визуализатора на съдържание.

Избор на режим на импортиране за споделяне на презентации (потребители на прозорец)

Промяната на режима на импортиране не засяга никакви презентации, които в момента споделяте. За да приложите нов режим на импортиране към споделена презентация, трябва най-напред я затворите и след това да я споделите отново.

1

В прозореца „Сесия за обучение“ изберете Сесия за обучение > Опции.

Появява се диалоговият прозорец „Опции за сесия за обучение“, като по подразбиране е избран разделът „Опции“.

2

Изберете Режим на импортиране.

3

Изберете Universal Communications Format или Драйвер за принтер.

 • Universal Communications Format(UCF): Режимът по подразбиране. Позволява ви да показвате анимации и преходи между слайдовете в презентации на Microsoft PowerPoint. В режим UCF диспечерът на обучение импортира презентациипо-бързо, отколкото в режим на драйвер за принтер. Страниците или слайдовете обаче може да не се показват по еднакъв начин в диспечера на обучение на различните платформи.


   

  Режим UCF не се поддържа за Office 2013 и следващи, включително за потребители на Office 365, споделящи слайдове на PowerPoint.

 • Драйвер за принтер: Показва споделени презентации, които се появяват при отпечатването им, като осигурява еднакво показване на страниците и слайдовете в диспечер на обучение за всички платформи. Този режим обаче не поддържа анимации и преходи между слайдовете. В този режим първата страница или слайд може да се появи бързо, но общото време за импортиране за всички страници или слайдове е по-дълго, отколкото е в режим UCF.

4

Изберете OK.

Навигиране сред слайдове, страници или бели дъски чрез лентата с инструменти

Можете да навигирате до различни страници, слайдове или бели дъски във визуализатора на съдържание. Всеки документ, презентация или бяла дъска, които се споделят, се показват в раздел в горния край на визуализатора на съдържание.

1

В прозореца „Сесия за обучение“ изберете раздела за документа, презентацията или бялата дъска, които искате да показвате.

Ако има повече раздели, отколкото могат да се показват едновременно, изберете бутона със стрелка надолу, за да видите списък с останалите раздели.

2

Изберете опциите за стрелка в лентата с инструменти, за да промените страницата или слайда, който разглеждате. 


 
 • В противен случай можете да навигирате до различни страници или слайдове в споделен документ, презентация или бяла дъска, като отворите визуализатора на миниатюри.

 • Можете да преминавате към поредни страници или слайдове автоматично през определен от вас интервал от време.

 • Ако вашата презентация включва анимации или преходи между слайдовете, можете да използвате лентата с инструменти или клавишни комбинации, за да ги изпълните.

Автоматично преминаване към следваща страница или слайд

Когато споделяте документ или презентация във визуализатора на съдържание, можете да превключвате страниците или слайдовете автоматично през определен интервал. След като стартирате автоматичното превключване на страници или слайдове, можете да го спрете по всяко време.

1

В прозореца „Сесия за обучение“ изберете раздела за документа или презентацията, за които искате да преминавате автоматично към следващи страници или слайдове.

2

Изберете Изглед > Автоматично превключване на страниците.

3

За да промените времевия интервал за превключване на страниците, направете едно от следните неща:

 • Изберете бутоните за нагоре или надолу, за да увеличите или намалите интервала

 • Въведете конкретен интервал от време

За да рестартирате превключването на страниците или слайдовете, след като всички страници или слайдове са показани, отметнете Връщане към началото и продължаване на превключването на страниците.

4

Изберете Старт.

5

(По избор) Затворете диалоговия прозорец „Автоматично превключване на страниците“, като изберете бутона Затвори в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец.

Страниците или слайдовете продължават да се превключват в зададения интервал.

6

За да спрете автоматичното превключване на страници или слайдове, отворете отново диалоговия прозорец „Автоматично превключване на страниците“ и изберете Спри.

Показване на анимации и преходи на слайдове в споделена презентация

Когато споделяте презентация със слайдове на Microsoft PowerPoint във визуализатора на съдържание, можете да анимирате преходи между текст и между слайдове, както и когато използвате опцията „Слайдшоу“ в PowerPoint.

 • Анимации и преходи не се поддържат за потребители на Office 2013, които споделят слайдове на PowerPoint. Вместо това използвайте споделяне на приложения или работен плот.

 • За да покажете анимации и преходи на слайдове, трябва да споделите презентацията като файл с Universal Communications Format (UCF). Режимът на импортиране на UCF автоматично конвертира файл на PowerPoint в UCF файл, когато го споделяте.

 • Ако поне един участник в сесия на обучение използва диспечера на обучение на Java, анимациите и преходите на слайдове няма да се показват по време на сесията на обучение. Организаторът на сесия за обучение може да попречи на участниците да се присъединят към сесия на обучение с помощта на диспечера на обучение на Java при планиране на сесията на обучение.

1

Уверете се, че визуализаторът на съдържанието има входен фокус, като щракнете във визуализатора.

Визуализаторът на съдържание има входен фокус, ако около слайда във визуализатора се появява синя рамка.

2

В лентата с инструменти изберете подходящите стрелки, за да се придвижвате през вашата презентация.

Добавяне на нови страници към споделени файлове и бели дъски

Когато споделяте файл или бяла дъска във визуализатора на съдържание, можете да добавите нова, празна страница за анотация.

1

В прозореца за съдържание изберете раздела за документа, презентацията или бялата дъска, към които искате да добавите страница или слайд.

2

Изберете Редактиране > Добавяне на страница.

В програмата за преглед на съдържание се появява нова страница в края на текущо избрания документ, презентация или бяла дъска.


 

Ако сте добавили няколко страници към споделен раздел на файл или бяла дъска, можете да видите миниатюри, за да можете лесно да преглеждате и навигирате във вашите добавени страници.

Поставяне на изображения в слайдове, страници или бели дъски

Ако копирате растерни изображения в клипборда на компютъра, можете да поставите изображението на нова страница, слайд или бяла дъска във визуализатора на съдържание.

Например можете да копирате изображение на уеб страница или в приложение, след което бързо да го споделите, като го поставите във визуализатора на съдържание.

1

Във визуализатора на съдържание изберете раздела за документа, презентацията или бялата дъска, в които искате да поставите изображение.

2

Изберете Редактиране > Постави като нова страница.

Във визуализатора на съдържание се появява ново изображение в края на текущо избрания документ, презентация или бяла дъска.


 

Във визуализатора на съдържание можете да поставяте всеки тип растерни изображения, като например изображение GIF, JPEG, BMP или TIF. Не можете обаче да поставяте във визуализатора на съдържание други типове изображения, като EPS или Photoshop (PSD).

Записване на презентация, документ или бяла дъска

Можете да запишете всеки споделен документ, презентация или бяла дъска, които се показват във визуализатора на съдържание. Записаният файл съдържа всички страници или слайдове в документа, презентацията или бялата дъска, които в момента се показват във визуализатора на съдържание, включително всички анотации и указатели, които вие или други участници сте добавили към тях.

Файловете, които записвате, са във формат Universal Communications Format (UCF). Можете да отворите .ucf файл в друга сесия на обучение или по всяко време извън сесия за обучение.

След като запишете нов документ, презентация или бяла дъска във файл, можете да ги запишете отново, за да презапишете файла, или да запишете копие в друг файл.

1

За да запишете нов документ, изберете Файл > Запиши > Документ.

2

Изберете местоположение, в което да запишете файла.

3

Въведете име за файла в полето за име на файл.


 

За да запишете копие, изберете Запиши като > Документ, след което или въведете ново име за файла, или изберете ново местоположение, в което да запишете файла.

Отваряне на записан документ, презентация или бяла дъска

Ако сте записали документ, презентация или бяла дъска, които се появяват във визуализатора на съдържание, можете да направите едно от следните неща:

 • Отваряне на файла във визуализатора на съдържание по време на друга съдържание. Само представящ или участници, които имат привилегията „Споделяне на документи“, могат да отварят записан файл по време на среща.

 • Отворете файла по всяко време на работния плот на компютъра си.

Записаният документ, презентация или бяла дъска е във формат Universal Communications Format (UCF) и има разширение .ucf.

 • Режим UCF не се поддържа за Office 2013 и по-нови, включително за потребители на Office 365, споделящи слайдове на PowerPoint.

 • Ако файлът, който искате да отворите, е на работния плот на компютъра, просто щракнете двукратно върху него, за да го отворите в Webex Document Viewer.

1

Изберете Файл > Отваряне и споделяне .

2

Изберете файла с документа, презентацията или бялата дъска, който искате да отворите.

3

Изберете Отвори.

Печат на презентации, документи или бели дъски

Можете да печатате всички споделени документи, презентации или бели дъски, които се показват във визуализатора на съдържание. Отпечатано копие на споделеното съдържание включва всички добавени анотации и показалци.

1

Във визуализатора на съдържание изберете раздела за документа, презентацията или бялата дъска, които искате да печатате.

2

Изберете Файл > > Печат > > Документ.

3

Изберете опциите за печат, които искате да използвате, и след това отпечатайте документа.

При отпечатване на споделено съдържание във визуализатора на съдържание съдържанието се преоразмерява, за да се побере на отпечатаната страница. За бели дъски обаче се отпечатва само съдържанието, което се намира в рамките на пунктираните линии на бялата дъска.