Sdílet soubor

Můžete sdílet soubor, například dokument, prezentaci nebo video, který je umístěn v počítači. Účastníci si sdílený soubor zobrazí ve svých divácích obsahu.

Než začnete

Soubor nelze sdílet, pokud probíhá relace přerušení.

1

Vyberte Sdílet > soubor (včetně videa).

2

Vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, a pak vyberte Otevřít.

Soubory se načítají po jednom a indikátor stavu se zobrazí v oblasti obsahu a na kartách dokumentu. Sdílený soubor se zobrazí v prohlížeči obsahu.

Zvolte režim importu pro sdílení prezentací (uživatelé oken)

Změna režimu importu nemá vliv na žádné prezentace, které právě sdílíte. Chcete-li použít nový režim importu na sdílenou prezentaci, nejprve ji zavřete a pak ji znovu sdílejte.

1

V okně Tréninková relace vyberte Možnost > školení.

Zobrazí se dialogové okno Možnosti tréninku s vybranou kartou Možnosti ve výchozím nastavení.

2

Vyberte Importovat režim.

3

Vyberte buď univerzální formát komunikace, nebo ovladač tiskárny.

 • Univerzální formát komunikace (UCF): Výchozí režim. Umožňuje zobrazovat animace a přechody snímků v prezentacích Aplikace Microsoft PowerPoint. V režimu UCF importuje Training Manager prezentace rychleji než v režimu ovladače tiskárny. Stránky nebo snímky se však nemusí ve Správci školení napříč platformami zobrazovat konzistentně.


   

  Režim UCF není pro Office 2013 a další podporován, včetně uživatelů Office 365, kteří sdílejí snímky PowerPointu.

 • Ovladač tiskárny: Zobrazuje sdílené prezentace tak, jak se zobrazují při jejich tisku, a poskytuje konzistentní vzhled stránek a snímků ve Správci školení napříč platformami. Tento režim však nepodporuje animace ani přechody snímků. V tomto režimu se první stránka nebo snímek může zobrazit rychle, ale celková doba importu všech stránek nebo snímků je delší než v režimu UCF.

4

Vyberte tlačítko OK.

Navigace po snímcích, stránkách nebo tabulích pomocí panelu nástrojů

V prohlížeči obsahu můžete přejít na různé stránky, snímky nebo stránky tabule. Každý sdílený dokument, prezentace nebo tabule se zobrazí na kartě v horní části prohlížeče obsahu.

1

V okně Tréninková relace vyberte kartu dokumentu, prezentace nebo tabule, kterou chcete zobrazit.

Pokud existuje více karet, než se může zobrazit najednou, vyberte tlačítko šipky dolů a podívejte se na seznam zbývajících karet.

2

Výběrem možností šipky na panelu nástrojů změňte stránku nebo snímek, který si prohlížíte. 


 
 • Případně můžete přejít na různé stránky nebo snímky ve sdíleném dokumentu, prezentaci nebo tabuli otevřením prohlížeče miniatur.

 • Stránky nebo snímky můžete automaticky posouvat v zadaném časovém intervalu.

 • Pokud prezentace obsahuje animace nebo přechody snímků, můžete je provést pomocí panelu nástrojů nebo klávesových zkratek.

Automatické předsunutí stránek nebo snímků

Při sdílení dokumentu nebo prezentace v prohlížeči obsahu můžete automaticky posouvat stránky nebo snímky v zadaném intervalu. Jakmile spustíte automatický postup stránky nebo snímku, můžete jej kdykoli zastavit.

1

V okně Tréninková relace vyberte kartu dokumentu nebo prezentace, pro kterou chcete stránky nebo snímky automaticky posouvat.

2

Vyberte Zobrazit > Automaticky posouvat stránky.

3

Chcete-li změnit časový interval pro postupující stránky, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Výběrem tlačítek nahoru nebo dolů zvýšíte nebo zmenšíte interval

 • Zadejte určitý časový interval

Chcete-li po zobrazení všech stránek nebo snímků restartovat postup stránky nebo snímků, zaškrtněte políčko Vrátit se na začátek a pokračovat v postupujících stránkách.

4

Vyberte Start.

5

(Volitelné) Zavřete dialogové okno Automaticky posouvat stránky výběrem tlačítka Zavřít v pravém horním rohu dialogového okna.

Stránky nebo snímky pokračují v posunu v zadaném intervalu.

6

Chcete-li zastavit automatický postup stránky nebo snímku, znovu otevřete dialogové okno Automaticky advance stránky a vyberte Zastavit.

Zobrazení animací snímků a přechodů ve sdílené prezentaci

Při sdílení prezentace snímků aplikace Microsoft PowerPoint v prohlížeči obsahu můžete animovat přechody textu a snímků, stejně jako při použití možnosti Prezentace v PowerPointu.

 • Animace a přechody nejsou podporovány pro uživatele Office 2013, kteří sdílejí powerpointové snímky. Místo toho použijte sdílení aplikace nebo plochy.

 • Chcete-li zobrazit animace snímků a přechody, musíte prezentaci sdílet jako soubor UCF (Universal Communications Format). Režim importu UCF automaticky převede powerpointový soubor na soubor UCF, když ho sdílíte.

 • Pokud alespoň jeden účastník školení používá Správce školení v Javě, animace a přechody snímků se během školení nezobrazí. Hostitel školení může účastníkům zabránit v připojení k tréninku pomocí Java Training Manageru při plánování školení.

1

Kliknutím na prohlížeč se ujistěte, že prohlížeč obsahu má vstupní fokus.

Prohlížeč obsahu má vstupní fokus, pokud se kolem vnější strany snímku v prohlížeči zobrazí modré ohraničení.

2

Na panelu nástrojů vyberte příslušné šipky pro procházení prezentace.

Přidání nových stránek do sdílených souborů nebo tabulí

Při sdílení souboru nebo tabule v prohlížeči obsahu můžete přidat novou prázdnou stránku pro poznámky.

1

V prohlížeči obsahu vyberte kartu dokumentu, prezentace nebo tabule, na kterou chcete přidat stránku nebo snímek.

2

Vyberte Upravit > Přidat stránku .

V prohlížeči obsahu na konci aktuálně vybraného dokumentu, prezentace nebo tabule se zobrazí nová stránka.


 

Pokud jste do sdílené karty souboru nebo tabule přidali více stránek, můžete zobrazit miniatury a usnadnit tak prohlížení a navigaci po přidaných stránkách.

Vložení obrázků na snímky, stránky nebo tabule

Pokud zkopírujete libovolný bitmapový obrázek do schránky počítače, můžete jej vložit na novou stránku, snímek nebo tabuli do prohlížeče obsahu.

Můžete například zkopírovat obrázek na webové stránce nebo v aplikaci a pak jej rychle sdílet vložením do prohlížeče obsahu.

1

V prohlížeči obsahu vyberte kartu dokumentu, prezentace nebo tabule, do které chcete vložit obrázek.

2

Vyberte Upravit > Vložit jako novou stránku.

Obrázek se zobrazí na nové stránce v prohlížeči obsahu na konci aktuálně vybraného dokumentu, prezentace nebo tabule.


 

Do prohlížeče obsahu můžete vložit libovolný typ bitmapového obrazu, například obrázek GIF, JPEG, BMP nebo TIF. Do prohlížeče obsahu však nelze vložit jiné typy obrázků, například obrázky EPS nebo Photoshop (PSD).

Uložení prezentace, dokumentu nebo tabule

Můžete uložit libovolný sdílený dokument, prezentaci nebo tabuli, která se zobrazí v prohlížeči obsahu. Uložený soubor obsahuje všechny stránky nebo snímky v dokumentu, prezentaci nebo tabuli, které jsou aktuálně zobrazeny v prohlížeči obsahu, včetně všech poznámek a ukazatelů, které jste k nim vy nebo jiní účastníci přidali.

Uložené soubory jsou ve formátu UCF (Universal Communications Format). Soubor .ucf můžete otevřít buď v jiném školení, nebo kdykoli mimo trénink.

Po uložení nového dokumentu, prezentace nebo tabule do souboru jej můžete znovu uložit a přepsat soubor nebo uložit kopii do jiného souboru.

1

Pokud chcete uložit nový dokument, vyberte Soubor > Uložit > dokument.

2

Vyberte umístění, ve kterém chcete soubor uložit.

3

Do pole Název souboru zadejte název souboru.


 

Chcete-li kopii uložit, vyberte Uložit jako > dokument a pak buď zadejte nový název souboru, nebo zvolte nové umístění, ve kterém chcete soubor uložit.

Otevření uloženého dokumentu, prezentace nebo tabule

Pokud jste uložili dokument, prezentaci nebo tabuli, která se objevila v prohlížeči obsahu, můžete udělat některou z těchto věcí:

 • Otevřete soubor v prohlížeči obsahu během jiné schůzky. Uložený soubor může během schůzky otevřít pouze přednášející nebo účastníci, kteří mají oprávnění Sdílet dokumenty.

 • Soubor kdykoli otevřete na ploše počítače.

Uložený dokument, prezentace nebo tabule jsou v uloženém formátu univerzální komunikace (UCF) a mají příponu .ucf.

 • UCF není pro Office 2013 a další podporováno, včetně uživatelů Office 365, kteří sdílejí snímky PowerPointu.

 • Pokud je soubor, který chcete otevřít, na ploše počítače, jednoduše na něj poklikejte a otevřete jej v prohlížeči dokumentů Webex.

1

Vyberte Soubor > Otevřít a sdílet .

2

Vyberte dokument, prezentaci nebo soubor tabule, který chcete otevřít.

3

Vyberte Otevřít.

Tisk prezentací, dokumentů nebo tabulí

Můžete vytisknout všechny sdílené prezentace, dokumenty nebo tabule, které se zobrazí v prohlížeči obsahu. Tištěná kopie sdíleného obsahu obsahuje všechny přidané poznámky a ukazatele.

1

V prohlížeči obsahu vyberte kartu dokumentu, prezentace nebo tabule, kterou chcete vytisknout.

2

Vyberte Soubor > Tisk > > dokumentu .

3

Vyberte možnosti tisku, které chcete použít, a pak dokument vytiskněte.

Při tisku sdíleného obsahu v prohlížeči obsahu se změní velikost obsahu tak, aby se vešel na vytištěnou stránku. U tabulí se však vytiskne pouze obsah, který leží v přerušovaných čarách na tabuli.