За успешна регистрация за първи път в облака трябва да използвате официално поддържана версия на Expressway, възел video Mesh или софтуер за възли hybrid Data Security; в противен случай виждате съобщение за грешка, ако се опитате да регистрирате стара версия на софтуера:

 • За информация относно поддържаните издания на Expressway и къде да получите най-новото софтуерно изображение вижте Поддръжка на хост на конектори на Expressway за Хибридни услуги на Cisco Webex.

 • За информация къде да получите най-новото софтуерно изображение на video Mesh възел вижте Инсталиране на Софтуер за възли на Webex Video Mesh в ръководството за разполагане за Cisco Webex Video Mesh.

 • За информация къде да получите най-новото софтуерно изображение на Hybrid Data Security вижте Изтегляне на инсталационни файлове в ръководството за разполагане на Cisco Webex Hybrid Data Security

Преди да започнете

 • Ако надстроите няколко хоста на конектора Expressway-C, няма да виждате никакви престои.

 • Конектор за календар все още не поддържа активно-активно съкращаване. Очаквайте кратък престой, докато се инсталира надстройка. След надстройването, когато конекторът се рестартира, той ще синхронизира всички пропуснати събрания; няма да загубите никакви събрания, които са създадени, докато конекторът е бил надолу.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУслуги , а подВсички ресурси щракнете върху Преглед от картата на ресурсите на място и след това изберете Настройкиза ресурса, чийто график за надграждане искате да зададете.

2

Изберете час, честота и часова зона под секцията Автоматични софтуерни надстройки.

Можете да зададете различен график за надстройване за всеки клъстер.

Тази функция поддържа само едно планирано време за надстройване за всеки клъстер. Ако имате един-единствен Expressway-C, ще изпитате кратко преустановено време, докато се получи надстройка. Препоръчваме ви да планирате удобно време за надстройки (например след часове).

3

За клъстери, базирани на Expressway, изберете време за Спешния график за надстройване.

За Cisco Webex Video Mesh и Защита нахибридните даннисе прилагат спешни надстройки веднага след като те са на разположение.

4

Потвърдете промените си.

Можете да видите следващото планирано време за надстройване на тази страница.

5

Изберете Отлагане, ако искате да забавите надстройката един път.


 

Ще получите имейл преди и след всяко надграждане. В случай на повреда в надстройката ви се изпраща имейл и ви се иска да се намесите.

Поведение при надстройване
 1. Възелът прави периодични заявки към облака, за да видите дали е налична актуализация.

 2. Облакът не прави надстройката достъпна, докато не пристигне прозорецът за надстройка на клъстера. След като прозорецът за надстройване пристигне, информацията за актуализацията се дава на възела по време на следващата му периодична заявка за актуализация в облака.

 3. Възелът издърпва актуализации по защитен канал.

 4. (Само за Webex Видео Мрежа.) Съществуващите услуги се изключват грациозни, така че никакви нови обаждания да не се насочват към възела, а съществуващите обаждания имат време да завършат (до 2 часа).

 5. Надстройката е инсталирана.

 6. Облакът задейства само надстройката на един възел едновременно (Expressways) или за процент възли в даден момент (Webex Video Mesh и Hybrid Data Security) в клъстер.

Какво да направите след това

 • За да надстроите клъстерите си извън планираното време за надстройване, което сте задали, можете да отидете на Услуги , изберете Преглед на всички от картата хибридна услуга, след което щракнете върху регистриран клъстер, за да отворите страницата за общ преглед.

 • Ако видите стандартна или спешна надстройка на софтуера, можете да щракнете върху Надстройка сега, за да приложите надстройката незабавно, извън планираното време за надстройване.