Можете да рестартирате устройството си, ако имате технически проблем. Рестартирането на устройство от Контролния център не влияе на настройките ви и то запазва регистрационните файлове.


Ако направите цикъл на захранване, тогава губите скорошната версия на регистрационните файлове. Това затруднява отстраняването на неизправности, така че изтеглете регистрационните файлове, преди да захранвате цикъла на устройството.

1

От потребителския изглед в https://admin.webex.com/ отидете в Devices (Устройства).

2

Изберете устройството си от списъка и отворете Advanced Configurations (Разширени конфигурации).

3

Щракнете върху лентата за търсене и изберете Поддръжка > Рестартиране.

4

Изберете Рестартиране от падащия списък.

5

Щракнете върху Apply (Прилагане).