Рестартирайте устройството от Control Hub

Можете да рестартирате устройството си, ако имате технически проблем. Рестартирането на устройството от контролния център не влияе на настройките ви и запазва регистрационните файлове.


 

Ако направите цикъл на захранване, тогава губите последната версия на регистрационните файлове. Това затруднява отстраняването на неизправности, така че изтеглете регистрационните файлове, преди да захранвате устройството.

1

От потребителския изглед в https://admin.webex.com/ отидете в Devices (Устройства).

2

Изберете устройството си от списъка и отворете Advanced Configurations (Разширени конфигурации).

3

Щракнете върху лентата за търсене и изберете Поддръжка > Рестартиране.

4

Изберете Рестартиране от падащия списък.

5

Щракнете върху Приложи.