Uruchom ponownie urządzenie z poziomu centrum sterowania

Jeśli masz problem techniczny, możesz ponownie uruchomić urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia z Centrum sterowania nie ma wpływu na ustawienia i zachowuje pliki dziennika.


 

Jeśli wykonasz cykl zasilania, stracisz ostatnią wersję plików dziennika. Utrudnia to rozwiązywanie problemów, dlatego należy pobrać logi przed wyłączeniem zasilania urządzenia.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz Konserwacja > Uruchom ponownie.

4

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Restart.

5

Kliknij Zastosuj.