W przypadku wystąpienia problemu technicznego można ponownie uruchomić aplikację Cisco Webex Share. Ponowne uruchomienie urządzenia z Cisco Control Hub nie ma wpływu na ustawienia, a pliki dziennika są zachowywane. Jeśli wykonasz cykl zasilania, pliki dziennika zostaną utracone.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz Konserwacja > Uruchom ponownie.

4

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Restart.

5

Kliknij Zastosuj.