Jeśli masz problem techniczny, możesz ponownie uruchomić urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia od centrum sterowania nie wpływa na ustawienia użytkownika i zachowuje pliki dziennika.


Jeśli wykonasz cykl zasilania, stracisz ostatnią wersję plików dziennika. Utrudnia to rozwiązywanie problemów, dlatego należy pobrać logi przed wyłączeniem zasilania urządzenia.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz Konserwacja > Uruchom ponownie.

4

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Restart.

5

Kliknij Zastosuj.