Uređaj možete ponovo pokrenuti ako imate tehnički problem. Ponovno pokretanje uređaja iz kontrolnog čvorišta ne utiče na postavke i zadržava datoteke evidencije.


Ako uradite ciklus napajanja, izgubićete nedavnu verziju datoteka evidencije. Ovo otežava rešavanje problema, pa preuzmite evidencije pre nego što napajate ciklus uređaja.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/ idite na stavku Uređaji.

2

Izaberite uređaj sa zaliha i otvorite opciju "Napredne konfiguracije".

3

Kliknite na traku za pretragu i izaberite stavku Održavanje > ponovo pokrenite.

4

Sa padajuće liste izaberite stavku Ponovo pokreni.

5

Kliknite na taster Primeni.