Starta om enheten från Control Hub

Du kan starta om din enhet om du har tekniska problem. Att starta om enheten från Control Hub påverkar inte dina inställningar och loggfilerna behålls.


 

Om du använder strömcykel förlorar du den senaste versionen av loggfilerna. Det gör det svårt att felsöka, ladda ner loggarna innan du stänger av enheten.

1

Från kundvyn på https://admin.Webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Underhåll > Starta om.

4

Välj Starta om i listrutan.

5

Klicka på Använd.