Du kan starta om din Cisco Webex Share om du har tekniska problem. Omstart av enheten från Cisco Webex Control Hub påverkar inte dina inställningar.


Om du använder strömcykel förlorar du den senaste versionen av loggfilerna. Det gör det svårt att felsöka, ladda ner loggarna innan du stänger av enheten.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Enheter.

2

Välj din enhet i inventeringen och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Underhåll > Omstart.

4

Välj Omstart i listrutan.

5

Klicka på Använd.