Du kan starte på nytt Cisco Webex Share hvis du har et teknisk problem. En omstart av enheten fra Cisco Control Hub påvirker ikke innstillingene dine, og loggfilene beholdes. Hvis du gjør en strømsyklus, går loggfilene tapt.

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com/, gå til Enheter.

2

Velg enheten din fra inventaret og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Vedlikehold > Omstart.

4

Plukke ut Omstart fra rullegardinlisten.

5

Klikk Søke om.