Du kan starte enheten på nytt hvis du har et teknisk problem. En enhet som starter på nytt fra kontroll hub , påvirker ikke innstillingene dine og beholder logg filene.


Hvis du gjør en strøm syklus, mister du den nyeste versjonen av logg filene. Dette gjør det vanskelig å feilsøke, så Last ned loggene før du slår av syklusen på enheten.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søke feltet og velg vedlikehold > starte på nytt.

4

Velg Start på nytt fra rulle gardin listen.

5

Klikk på Bruk.