באפשרותך להפעיל מחדש את המכשיר אם אתה נתקל בבעיה טכנית. הפעלה מחדש של התקן מ-Control Hub אינה משפיעה על ההגדרות שלך והיא שומרת את קבצי יומן הרישום.


אם אתה מבצע מחזור צריכת חשמל, אתה מאבד את הגירסה האחרונה של קבצי יומן הרישום. פעולה זו מקשה על פתרון בעיות, לכן הורד את יומני הרישום לפני הפעלת מחזור ההפעלה של ההתקן.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com/, עבור אל מכשירים.

2

בחר את ההתקן שלך מהמלאי ופתח תצורותמתקדמות.

3

לחץ על סרגל החיפוש ובחר תחזוקה > הפעלה מחדש.

4

בחר הפעל מחדש מהרשימה הנפתחת.

5

לחץ על החל.