הפעל מחדש את ההתקן ממרכז הבקרה

באפשרותך להפעיל מחדש את המכשיר אם אתה נתקל בבעיה טכנית. הפעלה מחדש של התקן מפקד Hub אינה משפיעה על ההגדרות שלך ושומרת על קבצי יומן הרישום.


 

אם תבצע מחזור חשמל, תאבד את הגירסה האחרונה של קבצי יומן הרישום. הדבר מקשה על פתרון בעיות כדי להוריד את יומני הרישום לפני שתפעיל את מחזור ההתקן.

1

מתוך התצוגה ' לקוח ' ב -https://admin.webex.com/ , עבור אל ' התקנים '.

2

בחר את המכשיר מהמלאי והגדרות מתקדמות פתוחות .

3

לחץ על סרגל החיפוש ובחר באפשרות תחזוקה > הפעל מחדש.

4

בחר הפעל מחדש מתוך הרשימה הנפתחת.

5

לחץ על החל.