Zařízení můžete restartovat, pokud se vyskytne technický problém. Restart zařízení z řídicího centra neovlivní vaše nastavení a zachová soubory protokolů.


Pokud provedete vypnutí a zapnutí, ztratíte poslední verzi souborů protokolu. To ztěžuje řešení problémů, proto si před vypnutím a zapnutím zařízení stáhněte protokoly.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Údržba > Restartovat.

4

V rozevíracím seznamu vyberte možnost Restartovat.

5

Klikněte na tlačítko Použít.